White paper om SMARTnett

Denne rapporten gir en oversikt over "SMARTnett" og "smartere nett".

Den innledes med statistikk som viser utviklingen til kraftnett opp gjennom årene, og de stadig økende kravene om fornying av nett, inkludert anslag over planlagte nasjonale investeringer. Den tar opp noen dilemmaer som kraftverk står overfor når det gjelder fordeling, overføring og generering.
Deretter diskuteres det hva "SMARTnett" egentlig betyr, og hvilke fordeler det medfører for kraftverk, montører, operatører, vedlikeholdspersonale og forbrukere. Neste tema er utfordringer og forventninger knyttet til kraftverk. Til slutt tar rapporten opp viktigheten av å utvikle kraftnett, og det gis en kort og trinnvis beskrivelse av konkrete løsninger og tjenester fra Nexans. Rapporten avsluttes med betydningen av tjenester.

Det følger også med et tillegg som inneholder noen av Nexans' suksesshistorier av nyere dato. Her finner du dessuten noen nyttige definisjoner av SMARTnett eller intelligente nett som vil være interessante for alle som ønsker å sammenligne forskernes, næringslivets og samfunnets visjoner om emnet.
 

Innhold
Smart grid white paper

I. Innledning: Fremtidens SMARTnett

II. De fire drivkreftene bak endring

III. Nexans: utvikling av nett gjennom løsninger og tjenester

IV. Tillegg:

  • Noen suksesshistorier av nyere dato
  • Sju definisjoner av SMARTnett (smartere nett) eller intelligente nett

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Communication
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com