Beatrice Offshore Windfarm: Nexans’ fjerde og siste eksport kabellengde på vei til Skottland

Prosjektet for ilandføring av kraft fra Skottlands største offshore vindpark nådde nylig to viktige milepæler, først med vellykket testing av landkabelen på 400 kV og deretter med lasting av den siste kabellengden på leggefartøyet C/S Nexans Skagerrak ved Nexans’ fabrikk i Halden.

Beatrice Offshore Wind Farm: Final Section of Nexans Power Export Cable Sails To ScotlandParis La Défense, 5. april 2018 – Nexans oppnådde nylig to viktige milepæler i prosjektet hvor Nexans leverer eksportkabelforbindelsen for ilandføring av totalt 588 MW fra Beatrice Offshore Windfarm. Den første av de to landkablene på 400 kV, samt tilhørende høyspentutstyr, er nå ferdig installert og testet. I parallell har Nexans Norway produsert sjøkabelen på 220 kV, lastet den siste lengden på selskapets kabelleggingsfartøy C/S Nexans Skagerrak og installert lengden i Moray Firth bukten. Kabelen vil deretter bli gravd ned ved hjelp av Nexans’ unike nedgravingssystem, Capjet.

Fra sjø til land: koble Beatrice Offshore Windfarm til det skotske kraftnettet

Beatrice Offshore Windfarm, som etter planen skal være i full drift i løpet av 2019, er et samarbeidsprosjekt mellom SSE, Copenhagen Infrastructure Partners og Red Rock Power Limited, som er et britisk datterselskap av det kinesiske SDIC Power Holding Co. Vindparken ligger i Moray Firth og blir med sine 84 turbiner Skottlands største vindpark. Den kan produsere nok strøm til rundt 450 000 husstander.

To parallalle ekport sjøkabler installeres og beskyttes fra vindparken og inn til land vest for Portgordon på Moray kysten, en strekning på ca 70 kilometer. På ilandføringsstedet kobles så sjøkablene til kabelsystemet på land, som fortsetter de 20 kilometerne til transformatorstasjonen i Blackhillock. Deretter sikrer landkabler på 400 kV overføringen videre fra transformatorstasjonen og inn til kraftnettet.
Nexans sikret seg turnkey-kontrakten på utvikling, produksjon, testing, levering og installasjon av hele kraftkabelsystemet fra vindparken til transformatorstasjonen på land. Innenfor rammene av prosjektet skal Nexans levere totalt 265 km kabler, deriblant 145 km 220 kV sjøkabler, 115 km 220 kV landkabler og 5 km 400 kV landkabler i tillegg til nødvendig høyspentutstyr.

Nexans fullførte leggingen og nedgravingen av den første sjøkabelen i fjor. Tidligere denne måneden fullførte Nexans installeringen av landkretsene på 400 kV, inkludert utendørs endeavslutninger. Selskapet utnyttet sin spisskompetanse for å utføre termineringsarbeidet horisontalt før vertikal tilkobling ved kraftstasjonen i Blackhillock.

- Beatrice-prosjektet er en utmerket illustrasjon på vår evne til å levere komplette løsninger for tilkobling av offshore vindparker til kraftnettet, sier Vincent Dessale, Senior Executive Vice President for forretningsenheten Subsea and Land Systems i Nexans. - Nexans har i mange år vært engasjert i arbeidet for energiomstilling, både i Europa og i verden for øvrig, og vi er stolte over å kunne bidra til byggingen av Skottlands største vindpark.

Sjøkablene til Beatrice Offshore Windfarm er produsert ved Nexans’ fabrikk i Halden, mens landkablene er produsert ved konsernets fabrikk i Charleroi i Belgia. Det tilhørende høyspentutstyret er levert av Nexans Switzerland.

I over 15 år har Nexans vært en sentral pådriver for utvikling av kabler til vindparker. Det var det første selskapet som produserte 245 kV tre-leder sjøkabler. Så langt har Nexans' kabler gjort det mulig å føre i land over 3 500 MW kraft fra offshore vindparker til kraftnett rundt om i verden.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Trude Larstad Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans er en global leder innenfor avanserte kabler og kablingsløsninger og tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av bransjeledende produkter og innovative tjenester. I over 120 år har innovasjon vært et viktig kjennemerke for Nexans. Det har gjort selskapet i stand til å utvikle tryggere, smartere og mer effektive løsninger for fremtiden i tett samarbeid med kundene. I dag er Nexans-konsernets mål å hjelpe kundene med overgangen til nye energiformer og å håndtere den eksponentielle dataveksten med utgangspunkt i fire forretningsområder: Building & Territories (kraft, SMARTnett og e-mobilitet), High Voltage & Projects (offshore-vindparker, sjøkabler og høyspente landkabler), Telecom & Data (dataoverføring, telekommunikasjonsnettverk, hyperskalerte datasentre og LAN-nett) og Industry & Solutions (fornybare ressurser, transport, olje og gass, automasjon m.m.). Samfunnsansvar er et overordnet prinsipp for Nexans’ forretningsdrift og interne praksis. I 2013 opprettet Nexans som første kabelleverandør en stiftelse som skal støtte bærekraftige tiltak for å gi underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til energi. Nexans’ engasjement for å utvikle etiske, bærekraftige kabelløsninger av høy kvalitet er drivkraften bak den innsatsen konsernet gjør innenfor flere ledende bransjeorganisasjoner, deriblant Europacable, National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) og CIGRE. Nexans har over 26 000 ansatte, produksjon i 34 land og kommersielle aktiviteter over hele verden. I 2017 hadde konsernet en omsetning på 6,4 milliarder euro. Nexans er børsnotert på Euronext Paris, kategori A. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com