Nexans’ kabler har blitt valgt for ny vindpark på Sortland

Ånstadblåheia vindpark skal levere fornybar kraft til om lag 7500 husstander når den står ferdig i 2018. Nylig fikk Nexans Norway tildelt kontrakten på kraftkablene som skal frakte den ”grønne” kraften til nettet.

Kontrakten på levering av kabler har Nexans inngått med det internasjonale konsernet Fortum. Før jul i 2016 kjøpte selskapet Ånstadblåheia vindpark av Nordkraft, Nygårdsfjellet vindpark, som allerede er i drift, og Sørfjordfjellet vindpark som er under utvikling.

Ånstadblåheia  vindpark vil bestå av 14 vindturbiner med en total kapasitet på 50 MW, og den har en forventet årsproduksjon på ca. 140-150 GWh. Det tilsvarer behovet til ca. 7 500 norske husstander.

Sortland vindpark

Fortum skal med støtte fra Nordkraft bygge Ånstadblåheia vindpark, og arbeidene er allerede godt i gang. Nordkraft skal ha prosjektledelsen for selve utbyggingen.

Til vindparken skal Nexans Norway levere ca. 50 km med TSLF 24 kV kraftkabler. Disse skal legges mellom vindturbinene, og fra vindturbinene og frem til strømnettet. I tillegg skal selskapet levere 28 km med kobber jordtråd. Leveransen fra Nexans skal etter planen være levert før sommeren 2017.
Nexans’ evne til å tilby kostnadseffektive løsninger og til å møte kundens ønsker og behov på en god måte, gjorde at valget falt på Nexans som leverandør av kraftkabler til Ånstadblåheia vindpark. Underveis har selskapet også vist evne til å tilpasse både produkt og tjenester på en tilfredsstillende måte, sier Marcus Bergman, prosjektleder i Fortum.

- Det fornybare kraftmarkedet er et viktig satsningsområde for Nexans. Vi har levert kabler til de fleste vindparker på land i Norge og en betydelig andel til internasjonale vindparker offshore. At Fortum og Nordkraft har valgt Nexans som leverandør av kabel til Ånstadblåheia vindpark er en anerkjennelse vi er svært glade for, sier Bård Lillehaug, salgs- og markedssjef i Nexans Norway.
Vindparken skal etter planen være i drift med produksjon av strøm i løpet av 2018.

Les mer om:
- Ånstadblåheia vindpark
- Fortum starter byggingen av Ånstadblaheia vindpark

Fakta om Fortum:
Fortum er ledende innen ren energi, og leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Fortum er en av Norges største strømleverandører. Fortum Charge & Drive er ledende innen lading av elbiler, med over 900 ladere for elbil langs norske veier. Fortum sysselsetter omtrent 8 000 energispesialister i Norden, de baltiske landene, Russland, Polen og India. I dag er 62 prosent av strømproduksjonen til Fortum CO2-fri. Omsetningen i 2016 var 3,6 milliarder euro. Fortums aksjer er listet på Nasdaq Helsinki.
Les mer om Fortum

Fakta om Nordkraft:
Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraftverk, småkraft og vindkraft. Distribusjonsnettet dekker Narvik kommune, samt Veggen i Evenes kommune. Konsernets historie går tilbake til 1913.
Les mer om Nordkraft