Nexans feirer 40-årsjubileum for Skagerrak-forbindelsen

Med fire masseimpregnerte HVDC-kabler fra Nexans har kraftforbindelsen mellom Danmark og Norge en kapasitet på til sammen 1 700 megawatt, med åpning for mer fornybar energi.

Paris, 30. mars 2017 – I flere tiår har masseimpregnerte (MI) høyspente likestrømskabler (HVDC) vært den foretrukne løsningen for undersjøisk kraftoverføring over lange avstander. I år feirer Nexans, et verdensledende selskap innen kabelindustri, at det er 40 år siden selskapets første HVDC MI-kabler ble satt i kommersiell drift i Skagerrak-forbindelsen mellom Danmark og Norge. I 1977 tok man med Skagerrak-forbindelsen, som eies og drives av Energinet.dk i Danmark og Statnett SF i Norge, for første gang i bruk høyspentkabler til undersjøisk overføring over så store avstander (130 kilometer) på 550 meters dyp.

Nexans celebrates 40 years since commissioning of the Skagerrak interconnector submarine linkSkagerrak-forbindelsen gjør det mulig å inkludere mer fornybar energi i kraftmiksen og gjøre mer effektiv bruk av strømmen ved å koble det norske kraftnettet, som i stor grad er basert på vannkraft, til det danske nettet, som i hovedsak er basert på varme- og vindkraft. Når de etter 40 år fortsatt er i drift, har Skagerrak-forbindelsens HVDC MI-kabelsystemer fra Nexans i aller høyeste grad demonstrert hvor pålitelige og holdbare de er.

Nexans' HVDC MI-kabler til Skagerrak 1 og 2 har en spenning på 250 kilovolt, og hver kabel har en effekt på 250 megawatt (MW). Etter hvert som etterspørselen etter kraft mellom de to landene har økt, har man utvidet kapasiteten for kraftoverføring. Dagens fire kabler har en samlet effekt på 1 700 MW, noe som tilsvarer kraftbehovet til nesten 25 000 gjennomsnittlige skandinaviske husholdninger.

HVDC MI-kabler fra Nexans brukes til kraftforbindelser over hele verden, blant annet Skagerrak-forbindelsen, Fenno-Skan (Sverige og Finland) og EstLink2 (Estland og Finland). De brukes også til de nye HVDC-forbindelsene mellom Italia og Montenegro (Mon.Ita), Norge og Tyskland (NordLink) samt Norge og Storbritannia (NSL).

- Gjennom flere tiår med forskning på og utvikling av design, materialer, testing, produksjonsprosesser og installasjonsteknologi har Nexans klart å skyve grensene for spenningsnivåer, kraftoverføringskapasitet og installasjonsdybde for MI-kabelsystemer. Pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet til MI-kabelsystemer fokuserer på enda høyere spenningsnivåer og økt overføringskapasitet. Dette vil gi nye muligheter for masseoverføring av store mengder elektrisk kraft over lange avstander, sier Technical Director Vegar Syrtveit Larsen i Nexans Norway. Vi er stolte over at Nexans per i dag har over 2 600 kilometer med MI-kabler i drift, og med de nye forbindelsene vil dette tallet nesten dobles innen utgangen av 2021.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Trude Larstad Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans er en global leder innenfor avanserte kabler og kablingsløsninger og tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av bransjeledende produkter og innovative tjenester. I over 120 år har innovasjon vært et viktig kjennemerke for Nexans. Det har gjort selskapet i stand til å utvikle tryggere, smartere og mer effektive løsninger for fremtiden i tett samarbeid med kundene. I dag er Nexans-konsernets mål å hjelpe kundene med overgangen til nye energiformer og å håndtere den eksponentielle dataveksten med utgangspunkt i fire forretningsområder: Building & Territories (kraft, SMARTnett og e-mobilitet), High Voltage & Projects (offshore-vindparker, sjøkabler og høyspente landkabler), Telecom & Data (dataoverføring, telekommunikasjonsnettverk, hyperskalerte datasentre og LAN-nett) og Industry & Solutions (fornybare ressurser, transport, olje og gass, automasjon m.m.). Samfunnsansvar er et overordnet prinsipp for Nexans’ forretningsdrift og interne praksis. I 2013 opprettet Nexans som første kabelleverandør en stiftelse som skal støtte bærekraftige tiltak for å gi underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til energi. Nexans’ engasjement for å utvikle etiske, bærekraftige kabelløsninger av høy kvalitet er drivkraften bak den innsatsen konsernet gjør innenfor flere ledende bransjeorganisasjoner, deriblant Europacable, National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) og CIGRE. Nexans har over 26 000 ansatte, produksjon i 34 land og kommersielle aktiviteter over hele verden. I 2017 hadde konsernet en omsetning på 6,4 milliarder euro. Nexans er børsnotert på Euronext Paris, kategori A. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com