Nexans når trippel teknologimilepæl innen HVDC- kabelsystemer

Nexans' unike teknologiportefølje av kabler i verdensklasse møter behovene for kraftkabler med høyspent likestrøm (HVDC) gjennom isolasjonssystemer med kryssbundet polyetylen (PEX) som nå er fullt kvalifisert for 320 kV, masseimpregnert papirisolasjon og superledersystemer.

Paris, 21. september 2016 – HVDC-kraftkabler (høyspent likestrøm) kan nå benytte Nexans' toppmoderne PEX-kabler som er kvalifisert for 320 kV, mens typeprøving for 525 kV akkurat er gjennomført med suksess. Samtidig har Nexans kvalifisert den første 600 kV masseimpregnerte kabelen med papirbasert isolasjon.

HVDC cable systemsNexans’ fokus på HVDC-kabler drives av den voksende interessen globalt for HVDC-kraftkabler. Disse er typisk nettforbindelser med land- eller undersjøiske seksjoner, forbindelser til offshore-vindparker og de forventede elektriske «motorveiene», som kommer til å ha forbindelser med svært høy kapasitet og transportere elektrisitet fra fjerne fornybare kilder til forbruksområdet. HVDC-forbindelser kommer derfor til å spille en sentral rolle når det gjelder reduksjonen av det globale karbonfotavtrykket, ved å gi forbrukerne tilgang til fornybar energi samtidig som kraftoverføringstapene minimeres.

Nexans har møtt disse utfordringene ved å utvikle tre kabelteknologier for å gi operatører av overføringssystemer (TSO) de best egnede løsningene for HVDC-forbindelsene: PEX-isolering, masseimpregnert papirisolasjon og superledere. Tre viktige milepæler er møtt med de to første teknologiene.

PEX-kabelteknologien er kvalifisert for 320 kV og typeprøvd ved 525 kV

HVDC cable systems Nexans har landbasert og undersjøisk PEX-kabelsystemteknologi fullt kvalifisert for 320 kV gjennom kombinasjonen av typeprøving og langsiktige forhåndskvalifiseringstester, alle gjennomført i henhold til internasjonale standarder. Det samme teknologiprinsippet ble brukt for å få spenningen et hakk opp, noe som førte til en vellykket gjennomføring av typeprøving ved 525 kV. Dette fremragende resultatet viser potensialet i Nexans' teknologi for likestrømsforbindelser ved alle spenningsnivåer som kundene i dag etterspør, og det legger grunnlaget for videre prestasjoner.

Masseimpregnerte kabler er nå klare for 600 kV

Masseimpregnerte HVDC-kabler er den foretrukne løsningen for undersjøisk overføring av store mengder elektrisk energi ved de høyeste spenningene over lange avstander. Nyere eksempler omfatter det 100 km lange undersjøiske elementet i Canadas nye 900 MW-forbindelse som skal bygges mellom Labrador og Newfoundland. Samme kabeldesign brukes også til Skagerrak 4-forbindelsen mellom Norge og Danmark.

Gjennom flere tiår har masseimpregnert kabelteknologi levert fremragende tjenester til et stort antall kraftoverføringsforbindelser som opererer med spenninger på opptil 525 kV, og en effekt som overgår 800 MW per kabel. Nexans har kvalifisert den første 600 kV masseimpregnerte kabelen med papirbasert isolasjon for å møte behovene for enda større effekt med en kraftoverføringskapasitet på 1900 MW i en topolet konfigurasjon. Denne prestasjonen konsoliderer Nexans’ førende posisjon innen masseimpregnerte HVDC-kabler, og beviser at slike kabler er svært konkurransedyktige for fremtidig realisering av HVDC-overføringssystemer med høy kraft.

Superledende kraftkabler for likestrømssystemer

Nexans er også verdensleder innen feltet for superledende kraftkabler. Etter vellykkede tester for noen år siden med 200 kV, har Nexans gått med i det europeiske prosjektet Best Paths som har som formål å utvikle et 320 kV likestrømskabelsystem med en kapasitet på 6,4 GW per topol, noe som tilsvarer den kombinerte produksjonen av flere kjernekraftreaktorer.

Dette pågående prosjektet legger grunnlaget for neste generasjons elektriske "motorveier" og tilbyr nyskapende løsninger for å overføre hele overføringskraften i en HVDC-luftledningskorridor til ett kabelsystem.

- Disse teknologiske prestasjonene viser effektiviteten av organisasjonen som vi nylig etablerte for å fremskynde utviklingen innen HVDC-systemer, fortalte Jean-Maxime Saugrain, Chief Technical Officer for High Voltage and Underwater Cables Business Group hos Nexans. - Kabelsystemene vi har utviklet og gjennomført vellykket testing av for opptil 525 og 600 kV, er bare toppen av isfjellet. Det ble gjort en stor innsats for å løse spesifikke problemer i HVDC-systemer, spesielt problemstillinger knyttet til opphopning og mobilitet i elektriske ladninger. Dette er av avgjørende betydning for langsiktig pålitelighet av HVDC-kabelsystemer, og derfor for kundenes tilfredshet.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Trude Larstad Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans er en global leder innenfor avanserte kabler og kablingsløsninger og tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av bransjeledende produkter og innovative tjenester. I over 120 år har innovasjon vært et viktig kjennemerke for Nexans. Det har gjort selskapet i stand til å utvikle tryggere, smartere og mer effektive løsninger for fremtiden i tett samarbeid med kundene. I dag er Nexans-konsernets mål å hjelpe kundene med overgangen til nye energiformer og å håndtere den eksponentielle dataveksten med utgangspunkt i fire forretningsområder: Building & Territories (kraft, SMARTnett og e-mobilitet), High Voltage & Projects (offshore-vindparker, sjøkabler og høyspente landkabler), Telecom & Data (dataoverføring, telekommunikasjonsnettverk, hyperskalerte datasentre og LAN-nett) og Industry & Solutions (fornybare ressurser, transport, olje og gass, automasjon m.m.). Samfunnsansvar er et overordnet prinsipp for Nexans’ forretningsdrift og interne praksis. I 2013 opprettet Nexans som første kabelleverandør en stiftelse som skal støtte bærekraftige tiltak for å gi underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til energi. Nexans’ engasjement for å utvikle etiske, bærekraftige kabelløsninger av høy kvalitet er drivkraften bak den innsatsen konsernet gjør innenfor flere ledende bransjeorganisasjoner, deriblant Europacable, National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) og CIGRE. Nexans har over 26 000 ansatte, produksjon i 34 land og kommersielle aktiviteter over hele verden. I 2017 hadde konsernet en omsetning på 6,4 milliarder euro. Nexans er børsnotert på Euronext Paris, kategori A. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com