Nexans-kabler skal koble vindparken Beatrice til det skotske kraftnettet

Nexans samarbeider med Siemens om å levere 220 kv sjø- og landkabler som skal koble vindparken til kraftnettet i Nord-skottland.

Paris, 24. mai 2016 - Beatrice Offshore Windfarm Ltd har valgt et konsortium bestående av Nexans og Siemens Transmission and Distribution Ltd som leverandør av et overføringssystem som skal koble den nye vindparken utenfor kysten av Skottland til kraftnettet. Nexans skal levere to komplette 220 kV  eksportkabelkretser som skal bidra til å oppfylle det økende kraftbehovet i området. Når prosjektet er fullført og i drift, kan det produsere kraft som dekker behovet til over 450 000 britiske husstander. Kontrakten med Nexans er verd om lag 2,3 milliarder kroner

.

BeatriceIfølge denne turnkey-kontrakten skal Nexans produsere og levere to kretser på 90 km, med totalt 260 km land- og sjøkabler. Sjøkablene skal legges med Nexans' unike kabelskip, C/S Nexans Skagerrak. De skal beskyttes ved å graves ned i havbunnen, noe som gjøres med Nexans’ Capjet-system

.

Kablene vil bli produsert ved Nexans’ fabrikker i Halden og på Rognan i Norge, og i Charleroi i Belgia, mens tilbehør vil bli produsert ved Nexans’ anlegg i Sveits.

Vindparken Beatrice er et samarbeidsprosjekt mellom SSE Renewables Limited, SDIC Power of China og Copenhagen Infrastructure Partners. Den ligger 13,5 km fra Caithness i Nord-Skottland og skal drives og styres fra en base i Wick. Vindparken på 588 MW skal bestå av 84 turbiner på 7 MW. Kraften skal føres via sjø- og jordkabler til Blackhillock i Skottland og derfra over i kraftnettet. Kabelleveransene skal begynne sommeren 2016, og installeringen igangsettes høsten 2017. Vindparken skal være i drift innen 2019.

Dirk Steinbrink, Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cable Business Group hos Nexans, sier: "Denne kontrakten er et eksempel på Nexans' globale innsats for å oppfylle et økende kraftbehov og legge til rette for kraftoverføring i Europa. Det viser at vi kan levere komplette prosjekter for å koble offshore-vindparker til kraftnettet."

I over 15 år har Nexans vært en sentral pådriver for utvikling av kabelteknologi som benyttes til blant annet offshore vind. Nexans var det første selskapet som produserte 245 kV sjøkabler med tre kjerner, og det første selskapet som produserte 420 kV sjøkabler. På verdensbasis har Nexans' kabler hittil overført drøyt 2 600 MW kraft fra offshore-vindparker til kraftnettet.

Nexans blir involvert i stadig nye innovative prosjekter, for eksempel verdens første flytende vindpark. Nexans har dessuten stått for et EHV-system (ekstra høy spenning) mellom byer for å styrke kraftnettet i Shanghai, og 60 km med EHV-kabler for å styrke kraftnettet i Belgia.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Trude Larstad Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans er en global leder innenfor avanserte kabler og kablingsløsninger og tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av bransjeledende produkter og innovative tjenester. I over 120 år har innovasjon vært et viktig kjennemerke for Nexans. Det har gjort selskapet i stand til å utvikle tryggere, smartere og mer effektive løsninger for fremtiden i tett samarbeid med kundene. I dag er Nexans-konsernets mål å hjelpe kundene med overgangen til nye energiformer og å håndtere den eksponentielle dataveksten med utgangspunkt i fire forretningsområder: Building & Territories (kraft, SMARTnett og e-mobilitet), High Voltage & Projects (offshore-vindparker, sjøkabler og høyspente landkabler), Telecom & Data (dataoverføring, telekommunikasjonsnettverk, hyperskalerte datasentre og LAN-nett) og Industry & Solutions (fornybare ressurser, transport, olje og gass, automasjon m.m.). Samfunnsansvar er et overordnet prinsipp for Nexans’ forretningsdrift og interne praksis. I 2013 opprettet Nexans som første kabelleverandør en stiftelse som skal støtte bærekraftige tiltak for å gi underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til energi. Nexans’ engasjement for å utvikle etiske, bærekraftige kabelløsninger av høy kvalitet er drivkraften bak den innsatsen konsernet gjør innenfor flere ledende bransjeorganisasjoner, deriblant Europacable, National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) og CIGRE. Nexans har over 26 000 ansatte, produksjon i 34 land og kommersielle aktiviteter over hele verden. I 2017 hadde konsernet en omsetning på 6,4 milliarder euro. Nexans er børsnotert på Euronext Paris, kategori A. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com