Nexans blir eneleverandør av kabler til TOTALs Egina-oljeplattform for store havdyp

Nexans will provide cabling to Samsung Heavy Industries to ensure safe and reliable power for the Egina oil field FPSO platform

Paris, 15. februar: Nexans er valgt som eneleverandør av kabling til Samsung Heavy Industries', totalentreprenør for TOTALs Egina-oljeplattform. Kontrakten som TOTAL har tildelt Samsung Heavy Industries, er verd 2,8 mrd euro og er den største FPSO-kontrakten (Floating Production Storage and Offloading) hittil. Prosjektet består av mer enn 2200 km kabler til strøm, instrumentering og kontroll for å betjene FPSO-plattformen, som ligger 130 km utenfor kysten av Nigeria.

Egina-oljefeltet ligger på en dybde på 1,750 m og vil dra nytte av TOTALs omfattende erfaring med offshoreoperasjoner på store havdyp i Guineabukten.

Kablene er spesialdesignet for å forhindre gasslekkasjer, og dette gjør dem mye tryggere ved bruk i brannfarlige eller høyrisikable omgivelser. Dette betyr at prosjektet samsvarer med lokale brannforskrifter og oppfyller de strenge tekniske kravene for IEC-standarder og Bureau Veritas-sertifiseringer.

FPSO-plattformen skal drives av TOTAL og vil være i drift fra 2017. Den er 330 m lang, 61 m bred og 34 m høy og har en lagringskapasitet på 2,3 millioner fat olje. Samsung Heavy Industries skal levere FPSO-plattformen i henhold til en turnkey-kontrakt som omfatter design, anskaffelse, bygging, transport og pilotdrift.

Benjamin Fitoussi, Executive Vice President for Midt-Østen, Russland & Afrika, og ansvarlig for globale olje-og gassaktiviteter hos Nexans sa følgende: "Nexans er utrolig stolt over å ha blitt valgt som kabelleverandør til dette ambisiøse prosjektet. Kontrakten med SHI er vår største FPSO-kontrakt hittil og understreker vår ekspertise innenfor olje- og gassindustrien."

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden.

Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre).

Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning. I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft.

Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler.

Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på nesten 6,4 milliarder euro i 2014. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

http://www.nexans.com/