Nexans leverer sjøkabler til oljefeltet Nasr i Abu Dhabi

Nexans leverer høyspentkabler og infield-kabler til HHI, EPC-leverandøren for den andre fasen av Nasr Full Field Development Project. Kontrakten er verdt rundt 90 millioner euro.

Paris, 3. september 2015Sjøkabler fra Nexans vil stå for kraftforsyningen til det nye, store offshoreanlegget på oljefeltet Nasr i Abu Dhabi. Offshoreanlegget står sentralt i utbyggingen av oljefeltet Nasr, som ligger i Persiabukta utenfor Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. EPC-kontrakten (Engineering, Procurement and Construction) til en verdi av rundt 90 millioner er tildelt Nexans fra Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. (HHI).

Nexans subsea cables will deliver power for the new offshore super complex serving Abu Dhabi’s Nasr oil fieldOljefeltet Nasr ligger cirka 130 km nordvest for Abu Dhabi i De forente arabiske emirater, verdens sjuende største oljeproduserende land.

HHI skal stå for prosjektering, anskaffelser, bygging, installering og idriftssetting av et nytt, stort anlegg på Nasr-feltet. Prosjektet vil bestå av en gassbehandlingsplattform, en separeringsplattform, en boligplattform; installering av sjøkabler og infield-kabler; modifisering av et eksisterende manifoldtårn og to brønnhodetårn samt arbeid med kraftdistribusjonsanlegg fra Das Island i Persiabukta.

I tilknytning til Nasr-prosjektet leverer Nexans følgende til HHI: 132 kV PEX-isolerte, treleder sjøkabler som i tillegg inneholder tre fiberoptiske elementer, samt 11 kV PEX-isolerte, treleder infield-kabler som også inneholder tre fiberoptiske elementer.

Nasr-kablene skal produseres ved Nexans' spesialfabrikk i Halden.

Dirk Steinbrink, Nexans Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables, sier: - Denne viktige ordren til Nasr-prosjektet bidrar til fortsatt vekst i Nexans' sjøkabelvirksomhet. Det viser også hvor omfattende vårt tilbud til olje- og gassindustrien er, med høyteknologiske kraftkabler og umbilicals.

Din kontakt

Trude Larstad Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden.

Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre).

Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning. I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft.

Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler.

Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på nesten 6,4 milliarder euro i 2014. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

http://www.nexans.com/