NSN Link kobler sammen de nordiske og britiske kraftmarkedene med verdens lengste sjøkabel med Nexans’ HVDC-kabelteknologi

Sammenkoblingen av kraftsystemene under Nordsjøen vil gjøre det mulig for Norge og Storbritannia å utveksle opptil 1400 MW med grønn energi fra og med 2021. Statnett SF og National Grid har tildelt Nexans en kontrakt til en verdi av rundt 340 millioner euro for å levere sjøkabelen på norsk side.

Skagerrak Copyright Nexans Oslo, 14. juli 2015NSN-kabelen under Nordsjøen vil gjøre det mulig å utveksle grønn energi mellom de nordiske og britiske markedene gjennom et system som omfatter 730 km med høyspente sjøkabler (HVDC-kabler),  og Nexans skal designe, produsere og installere hoveddelen på norsk side. Det 1400 MW-kabelsystemet, som består av to 525 kV kabler, skal etter planen ferdigstilles i 2021. Nexans’ kontrakt med Statnett SF og National Grid er verdsatt til 340 millioner euro.

Norge og Storbritannia planlegger å generere mer kraft fra fornybare kilder for å oppfylle begge lands nasjonale og internasjonale mål for fornybar kraftproduksjon og klimaendringer. NSN-kabelen utvikles i et samarbeid mellom Statnett og Storbritannias National Grid. Kabelen er designet for å bidra til å øke mulighetene for utveksling av fornybar energi.

Når produksjonen av vindkraft i Storbritannia er høy, kan Norge importere kraft til en lavere pris enn i det nordiske markedet og dermed spare vann i landets vannkraftmagasiner. I perioder med lite vind i Storbritannia kan landet importere norsk vannkraft til en lavere pris og samtidig sikre kraftforsyningen.

Nexans er tildelt kontraktene for Lot 1 i NSN Link – den delen av kabelen som går i fjorden, samt tunneldelen og landkabelen som oppretter landforbindelse på norsk side. Med to kabelsubsystemer omfatter kontrakten design, produksjon og legging av rundt regnet 500 km med HVDC massekabler på dyp ned til 600 meter utenfor kysten av Norge. Kablene vil bli lagt av Nexans’ eget kabelleggingsfartøy, C/S Nexans Skagerrak, og gravd ned og beskyttet på havbunnen med Nexans’ Capjet-system og steindumping. Nexans skal også levere en kortere kabellengde til landforbindelsen.

Cable-SK4-uten-fiber Copyright NexansNexans' kabler kommer til å ha den samme pålitelige og veldokumenterte designet som den som ble brukt i Skagerrak 4-prosjektet, da en 140 km lang HVDC-sjøkabel ble lagt mellom Danmark og Norge. Det var også dette designet som ble valgt ut til det pågående NordLink-prosjektet som skal koble sammen de norske og tyske kraftnettene.

- Nexans er glad for å spille en viktig rolle i utbyggingen av NSN-kabelen, som vil bli verdens lengste undersjøiske strømkabel, sier Dirk Steinbrink, Nexans' Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables.
Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans' Chief Executive Officer legger til: - Med tanke på at vi tidligere i år ble tildelt en større kontrakt for NordLink mellom Norge og Tyskland, er tildelingen av denne kontrakten en ytterligere bekreftelse på Nexans' ledende rolle innenfor HVDC-kabelteknologi i forbindelse med Europas voksende nett av undersjøiske kabelforbindelser. Vi er stolte over å kunne meddele at vi med denne nye ordren har nådd en samlet ordrereserve på 2 milliarder euro.
NSN Link-kablene vil bli utviklet, testet og produsert på Nexans' anlegg i Halden.

Din kontakt

Trude Larstad Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden.

Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre).

Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning. I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft.

Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler.

Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på nesten 6,4 milliarder euro i 2014. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

http://www.nexans.com/