Statnetts kabelsystemer i Indre Oslofjord skal forsterke det norske nettet med Nexans' sjøkabler

To nye kabelsystemer skal forsterke elnettet på det sentrale Østlandet. Kontrakten er verdsatt til ca. 50 millioner euro og omfatter design, produksjon og installasjon av PEX-kabler.

Nexans Inner Oslofjord cableOslo, 15. juli 2015 Med fornyelsen av sjøkabelforbindelsene i Indre Oslofjord forsterker Statnett, den statseide operatøren av overføringssystemene i det norske kraftsystemet, landets strømnett. Fornyelsen er basert på Nexans' sjøkabelteknologi.  I et prosjekt til en verdi av ca. 50 millioner euro skal Nexans designe og produsere to nye 420kV sjøkabelsystemer.

Statnett investerer i Indre Oslofjord-prosjektet for å sikre strømforsyningen til kunder på det sentrale Østlandet ved å skifte ut to eksisterende kabler som ble bygget i 1958 og 1975. De nye kabelsystemene vil også bidra til verdiskaping ved å muliggjøre kraftutveksling til og fra Sverige.

Prosjektet omfatter to nye forbindelser: Den ene vil koble Solberg i Hurum og Brenntangen i Vestby kommune (Solberg-Brenntangen), og den andre Filtvet i Hurum og Brenntangen i Vestby kommune (Filtvet-Brenntangen). Hver forbindelse vil bestå av sju individuelle kabler basert på Nexans' topp moderne PEX-kabelteknologi (kryssbundet polyetylen) installert langs en trasé som på det dypeste er 220 m.

Nexans skal designe, produsere og teste kablene til Indre Oslofjord-prosjektet på selskapets anlegg i Halden. Kablene vil bli lagt av Statnetts kabelleggingsfartøy, M/S Elektron, og gravd ned og beskyttet på havbunnen med Nexans’ Capjet-system. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i 2018.

Ragnhild Katteland, Vice President, Technical and Projects Submarine High Voltage i Nexans, sier: - Det at vi vant kontrakten for Indre Oslofjord-prosjektet forsterker Nexans’ mangeårige samarbeid med Statnett ytterligere. Det bekrefter også at Nexans er den foretrukne leverandøren av sjøkabelsystemer, uavhengig av overførings- og kabelteknologi.

Din kontakt

Trude Larstad Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden.

Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre).

Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning. I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft.

Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler.

Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på nesten 6,4 milliarder euro i 2014. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

http://www.nexans.com/