Nexans’ PEX-kabler øker energisikkerheten i Danmark

Nexans skal produsere og levere PEX-sjøkabler og -landkabler som skal koble sammen danske transformatorstasjoner.

Nexans cable for Energinet JFK projectParis, 9. juli 2015Elnettet i Danmark skal forsterkes med 290 km av Nexans’ PEX-kabler som ledd i JFK & Storstrømmen-prosjektet til ENERGINET.DK. Nexans skal levere to sjøkabel- og to landkabelsystemer til en kontraktsverdi på ca. 25 millioner euro.

Nexans skal levere et 150 kV enleder kryssbundet polyetylen (PEX) i trefase landkabelsystem for å koble transformatorstasjonene fra Ryttergård over Graderup til Fynsværket. Det andre kabelsystemet vil koble Abildskov transformatorstasjon til Sønderborg transformatorstasjon. Nexans skal også levere tilbehør og utføre kabellegging og tilhørende tilsyn.

Nexans’ 150 kV treleder PEX sjøkabelsystem vil gå fra Jylland i vest til Fyn i øst og videre til øya Als i sør. Ytterligere 132 kV sjøkabel vil koble transformatorstasjonen på Rosenfeldt på Sjælland til Orehoved transformatorstasjon på øya Falster. Kablene skal bidra til å gjøre forsyningen i regionen sikrere.

JFK & Storstrømmen-prosjektet er en del av et nasjonalt initiativ i Danmark som går ut på å flytte alle kraftkabler under jorden innen 2030. Ifølge kabelhandlingsplanen skal 2900 km med nye kraftkabler installeres som landkabler og 3200 km med eksisterende 132kV og 150kV luftledninger skiftes ut.

Nexans og ENERGINET.DK har samarbeidet tidligere, nærmere bestemt om Køge Bugt-prosjektet, som også inngår i kabelhandlingsplanen. De to samarbeidspartnerne vil starte arbeidet med å koble offshore-vindparken Kriegers Flak til det danske nettet.

Oddleif Nielsen, prosjektleder ved ENERGINET.DK sier: - Siden vi har jobbet med Nexans tidligere, vet vi at de har den tekniske kompetansen som skal til for å fullføre kontrakten og lede prosjektet. Vi ser frem til å samarbeide med dem igjen.

- I Nexans er vi glade for å få sjansen til å samarbeide med ENERGINET.DK om et nytt prosjekt i Danmark. Vi er stolte over arbeidet vi skal utføre sammen, ikke bare fordi vi skal styrke miljøet i Danmark, men også fordi vi skal være med på å ivareta landets energisikkerhet, tilføyer Cyprien Federspiel, Vice President for Sales & Marketing Land High Voltage i Nexans.

Kablene skal produseres ved Nexans' fabrikk i Hannover i Tyskland og i Halden. Leveransen vil starte i mars 2016.

 

Signing Nexans & Eneginet XLPE contract

Bak - fra venstre:

  • Jörg Niehoff (Nexans Deutschland, Project Manager),
  • Oddleif A. Nielsen (Energinet.dk, Senior Project Manager Lines),
  • Jonas Fabricius Nielsen (Energinet.dk, Senior Project Manager Lines)

 

Foran - fra venstre:

  • Stephan Metzdorf (Nexans Deuschland, Deputy Director Tender & System Engineering Land High Voltage Contracting)
  • Ralf-Michael Menger (Nexans Deuschland, Sales Manager Land High Voltage Contracting)
  • Torben Glar Nielsen (Energinet.dk, CTO)
  • Cyprien Federspiel (Nexans France, VP Sales & Marketing Land High Voltage Business Line)

Din kontakt

Trude Larstad Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden.

Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre).

Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning. I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft.

Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler.

Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på nesten 6,4 milliarder euro i 2014. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

http://www.nexans.com/