2015-05-07 Nexans leverer statisk undersjøisk umbilical til Statoils Snøhvit CO2-injeksjonsprosjekt

Nexans har levert én umbilical til Snøhvit-feltet i Norge som en del av en €45-millioners kontrakt med Statoil

Skagerrak leaving HaldenParis, 7. mai 2015Statoils Snøhvit-gassfelt, det største industriprosjektet utenfor kysten av Nord-Norge, skal utstyres med Nexans statiske umbilical som leverer hydraulikk, elektrisitet og fiberoptikk for undersjøiske tjenester. Utbyggingen av Snøhvit-prosjektet vil etablere en ekstra brønn på en ny brønnramme for CO2-injeksjon samt klargjøre for gassproduksjon fra eksisterende brønnrammer. Den nye umbilicalen som Nexans har levert, vil bli rutet mellom en eksisterende distribusjonsenhet til en ny undersjøisk brønnramme

CO2-umbilicalen på Snøhvit-feltet er den tredje leveringen i en €45 millioners portefølje med standardiserte umbilical-leveringer som Statoil har tildelt i desember 2012 på den norske kontinentalsokkelen.

 

Nexans' spesialanlegg i Halden har produsert CO2-umbilicalen til Snøhvit-feltet etter Statoils nye design. Den er utviklet for å gi en konsekvent og kostnadseffektiv løsning for forenklede eller rekordraske prosjekter, for eksempel tilknytninger til eksisterende infrastruktur eller andre typer undersjøiske olje- og gassprosjekter. CO2-umbilicalen på Snøhvit-feltet installeres på en havdybde på omtrent 300 meter og består av standardelementer med mindre justeringer.

 

Snøhvit er både det første offshore-feltet i Barentshavet og det første feltet på havbunnen der alle funksjonene i feltet blir kontrollert fra et anlegg på land, uten overflateinstallasjoner. Dette prosjektet omfatter transport av naturgass til land for likvifaksjon og eksport av LNG.

 

Dirk Steinbrink, Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cable Business, sier "Nexans har et langvarig forhold til Statoil i Norge. I 2005 leverte vi faktisk hoved-umbilicalen og infield-umbilicaler til Snøhvit-feltet. Med en lengde på 145 000 meter er hoved-umbilicalen fremdeles verdens lengste umbilical i én enkelt lengde. Den vellykkede leveringen av den siste umbilicalen til CO2-injeksjonsprosjektet på Snøhvit er enda en bekreftelse på at vi klarer å gjennomføre standardiserte og forenklede leveringer av undersjøiske prosjekter."

Din kontakt

Trude Larstad Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden.

Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre).

Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning. I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft.

Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler.

Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på nesten 6,4 milliarder euro i 2014. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

http://www.nexans.com/