Møt Nexans Aurora – Den neste generasjon kabelleggingsfartøy

Nexans har mer hundre års erfaring innen undersjøisk kabelinstallasjon. Vårt nye kabelleggingsfartøy, Nexans Aurora, tar med seg denne erfaringen med hensyn til kapasitet og muligheter.

Fartøyet vil spille en viktig rolle i installasjon av Nexans’ banebrytende undersjøiske høyspentkabler som skal gi verden mer ren energi, bidra til å koble offshorevindparker til kraftnettet, støtte elektrifisering av offshore olje-installasjoner og skape nye forbindelser mellom nasjoner.

Nexans Aurora er skreddersydd til å være tilpasningsdyktig for å kunne møte kunders framtidige behov.

Vil du vite mer om Nexans Aurora?
Les mer: CLV Nexans Aurora

Relatert informasjon