Nexans' sjøkabler styrker BKKs kraftnett i Norge

Første inntrekk (april 2016) på Mongstad-Kollsnes-prosjektet, er et godt eksempel på hvordan en kabel fløtes fra C/S Nexans Skagerrak til landtaket.

Nexans legger verdens lengste og dypeste 420 kV PEX-kabelsystem som en del av en ny kraftledning mellom Mongstad og Kollsnes. Den vil krysse to fjorder – Hjeltefjorden og Lurefjorden.