Nexans’ kabler sikrer kraftforsyningen mellom Estland og Finland

EstLink 2 er den andre kraftsjøkabelen (DC) som knytter Estland og Finland sammen.

Mellomlandsforbindelsen Estlink 2, som krysser Finskebukta i Østersjøen og går mellom Finland og Estland, har tredoblet overføringskapasiteten mellom de baltiske og nordiske regioner. Sjøkabelen er produsert ved vår fabrikk i Halden og installert av Nexans’ eget kabelskip, C/S Nexans Skagerrak. 

I denne filmen ser du glimt fra både produksjon, testing og installasjon.