ROV umbilical

Produksjonsprosess for en stålarmert ROV umbilical.