Kraft umbilical

Produksjon av kraft umbilical i Halden.