Simulering av rømning

Halogenfrie kabler forbedrer sikkerheten.

Universitetet i Lund gjennomførte en studie med data fra målingen av forbrenningskomponenter laget i henhold til brannscenarioet prEN 50399, og fant ut at bruken av kabler uten halogen kan betydelig redusere risikoen ved brann.

Videoen nedenfor oppsummerer resultatene for studien.
Hvis du vil vite mer, kan du klikke på: http://www.safety-during-fire.com/scientific/escape.html

 


Escape simulation