Nexans ved Australasian Oil & Gas

19.-21. februar, Perth, Australia

Nexans presenter et paper ved Australian Oil & Gas konferansen i Perth, 19-21 Februar.

Paperet omhandler direkte røroppvarming, Direct Electrical Heating (DEH), med tittelen “DEH - a field proven system”. Det presenteres 19. Februar.

Nexans forutser et voksende marked innenfor det australske offshore olje & gass segmentet, og anser Australia som et interessant marked for anvendelse av våre kontrollkabler, fiberoptiske kabler og DEH-løsninger.

AOG 2014