Nexans tildelt kontrakt for sjøkabel over Hadselfjord for å styrke forsyningssikkerheten i det norske øyriket

Hadselfjord

  • Prosjektet går ut på å legge en 170 kV strømkabel ned til 200 meters dybde nesten ni kilometer over Hadselfjorden i Nordland.
  • Kontraktsverdien overstiger 18 millioner euro.
  • Nexans skal levere en dedikert systemløsning som sikrer kontinuitet i strømforsyningen for befolkningen i Lofoten og Vesterålen. 
 

Paris, 9. februar 2021 - Nexans har fått en stor ordre fra Statnett, Norges nasjonale kraft- og systemoperatør, om å levere og installere en ny høyspent undersjøisk strømforbindelse som krysser Hadselfjorden i Nordland. Prosjektet er avgjørende for å styrke strømforsynings-sikkerheten for en befolkning på rundt 50 000 mennesker i Lofoten og Vesterålen. 

Hadselfjorden kabelanlegg er avgjørende for Statnett, ettersom den eksisterende kabelen ble lagt i 1977, og den dimensjonerte brukstiden dermed er utgått. Nexans vil oppgradere forbindelsen ved å installere to 170 kV undersjøiske kabelsystemer som dekker en rute på ca. 8,8 km med en maksimal vanndybde på 200 m. 

Statnetts konserndirektør Elisabeth V. Vardheim understreker:
«Det nye kabelanlegget over Hadselfjorden vil styrke forsyningssikkerheten både til Lofoten og Vesterålen, og legge til rette for fremtidig næringsutvikling og elektrifisering i regionen. Kabelkontrakten er den viktigste delen av dette prosjektet, og vi ser frem til å samarbeide med Nexans om dette. Vi har i tidligere prosjekter opplevd Nexans som en god leverandør»

Kabelruten strekker seg over Hadselfjorden mellom Fiskebøl og Melbu i Vesterålen. EPCI-kontrakten omfatter ingeniørarbeid, anskaffelser, bygging og installasjon av kabelsystemene basert på Nexans velprøvde kryssbundede polyetylenteknologi (XLPE) for undersjøiske kabler. 3-lederkablene vil ha et integrert fiberoptisk element for både kommunikasjon og distribuert temperaturmåling (DTS). Kontrakten inkluderer også underjordiske enlederkabler av XLPE til de landbaserte delene av forbindelsen, sammen med tilbehør for kabelterminering, kabelskjøter, jordingssystemer og antikorrosjonssystemer. 

Hadselfjordkablene skal produseres ved Nexans spesialiserte sjøkabelfabrikk i Halden, mens de fiberoptiske elementene vil bli produsert ved Nexans anlegg i Rognan i Nordland. Kablene har en dimensjonert brukstid på 40 år, og installasjonen forventes å starte i 2022. 

Ragnhild Katteland, Executive Vice President for Subsea & Land Systems Business Group i Nexans, har uttalt: "Selskapets mål om å ‘elektrifisere fremtiden’ er helt i tråd med vårt langvarige samarbeid med Statnett om mange ulike typer prosjekter, inkludert fjordkryssende kraftforbindelser. Derfor er vi glade for at Statnett nok en gang har betrodd oss et større prosjekt, denne gangen i Hadselfjorden.»

 

Din kontakt

Catherine Garipoglu Communication
Telefon + 33 (0)1 78 15 04 78
catherine.garipoglu@nexans.com
Aurélia Baudey-Vignaud Financial Communication
Telefon +33 (0)1 78 15 03 94
aurelia.baudey-vignaud@nexans.com
Minaa El Baz Communication
Telefon +33 (0)1 78 15 04 65
minaa.el_baz@nexans.com
Elodie Robbe-Mouillot Financial communication
Telefon +33 (0)1 78 15 03 87
elodie.robbe-mouillot@nexans.com

About Nexans

Nexans is a key driver for the world’s transition to a more connected and sustainable energy future. For over 120 years, the Group has brought energy to life by providing customers with advanced cable technologies for power and data transmission. Today, Nexans goes beyond cables to offer customers a complete service that leverages digital technology to maximize the performance and efficiency of their critical assets. The Group designs solutions and services along the entire value chain in four main business areas: Building & Territories (including utilities and emobility), High Voltage & Projects (covering offshore wind farms, subsea interconnections, land high voltage), Telecom & Data (covering data transmission, telecom networks, hyperscale data centers, LAN), and Industry & Solutions (including renewables, transportation, oil and gas, automation, and others).Corporate Social Responsibility is a guiding principle of Nexans’ business activities and internal practices. In 2013 Nexans was the first cable provider to create a Foundation supporting sustainable initiatives bringing access to energy to disadvantaged communities worldwide. The Group’s commitment to developing ethical, sustainable and high-quality cables also drives its active involvement within leading industry associations, including Europacable, the NEMA, ICF and CIGRE. Nexans employs nearly 26,000 people with an industrial footprint in 34 countries and commercial activities worldwide. In 2019, the Group generated 6.7 billion euros in sales.Nexans is listed on Euronext Paris, compartment A. For more information about the Nexans Group, please visit:

www.nexans.com