NEXANS FORPLIKTER SEG TIL KARBON-NØYTRALITET INNEN 2030

Nexans har lenge vært en viktig aktør innen bærekraftig elektrifisering av verden. Store industrigrupper forplikter seg og prioriterer energiavkarbonisering stadig mer.

CO2-neutral stor

Den globale etterspørselen etter elektrisitet vil fortsette å øke, noe som gir flere utfordringer for elektrifiseringsprosjekter. Nexans er i kjernen i disse problemene. Nexans er fullt klar over sitt ansvar for elektrifisering og er operativt forpliktet til å nå dette målet. Derfor annonserte selskapet på sitt første Klimadag-arrangement at de vil være karbonnøytralt innen 2030. Nexans planlegger å oppnå karbonnøytralitet gjennom et klart definert veikart:
 
  • 4,2% gjennomsnittlig årlig reduksjon av selskapets klimagassutslipp, spesielt når det gjelder omfang 1&21
  • 100 % av produksjonsanleggene sertifisert ISO 14001;
  • 100% av produksjonsavfallet skal resirkuleres;
  • 100% av FoU-prosjekter skal være dedikert til energieffektivitet og energiovergang, fremme øko-design og lavkarbontilbud;
  • Optimalisering av logistiske prosesser ved å bruke multi-modal transport og kortere leveringsruter;
  • 100% av Nexans kabeltrommer skal kobles til ved å bruke IoT-teknologier2 og  være resirkulerbare;
  • 100 % av Nexans-ansattes bilpark skal bli enten hybridbiler eller elektriske biler;
  • Bruk av fornybar energi gjennom lokal produksjon eller kjøp av avkarbonisert energi på alle anlegg;
  • Distribusjon av energieffektivitetsløsninger på alle anlegg. 
 
I lys av forpliktelsen fastsatt i Den europeiske grønne avtalen og Paris-avtalene (COP21), for å sette en grense på 1,5 °C for global oppvarming innen 2030, er Nexans mer forpliktet enn noen sinne til å iverksette konkrete tiltak for å bekjempe global oppvarming.
 
Christopher Guérin, administrerende direktør i Nexans sa: "Vår forpliktelse til karbonnøytralitet gjelder alle aspekter av selskapet vårt, fra produksjonsprodukter, utvikling av innovasjoner og løsninger, styring av daglig drift, til bruk av råvarer og arbeidsvaner. Alle Nexans-team mobiliseres og er fullt engasjert, både individuelt og kollektivt, da suksessen til vårt engasjement er kjernen i vår bedriftsledelsesfilosofi av de tre P-er: People, Planet, Profit.” 
 
"Mer enn noen sinne bekrefter vi vårt kulturelle, industrielle og kommersielle ansvar og engasjement fordi vi er klar over at våre handlinger, samt vår produksjon og våre produkter og tjenester, har en umiddelbar innvirkning på klimaet." 
 
Vi er Nexans.
Vår oppgave er å være den sentrale operative lederen innen elektrifisering av verden og lede an i løpet de kommende tiårene når det gjelder rent og sirkulært energiforbruk. Vi tror at elektrisitet vil være den viktigste bestanddelen for å lykkes med avkarbonisering.  
 

Dette målet gjelder omfang 1 og 2, samt en del av omfang 3 knyttet til forretningsreiser, produsert avfall, samt oppstrøms og nedstrøms transport, slik GHG-protokollen -https://ghgprotocol.org, definerer  
2  IoT: Tingenes Internett

 

 

Din kontakt

Aurelia Baudey-Vignaud Investor Relations
Telefon +33 (0)1 78 15 03 94
aurelia.baudey-vignaud@nexans.com
Catherine Garipoglu VP Communication
Telefon +33 06 08 68 83 68
catherine.garipoglu@nexans.com
Minaa El Baz Media Communication
Telefon +33 (0)1 78 15 04 65
minaa.el_baz@nexans.com

Om Nexans

Nexans er en viktig pådriver for verdens overgang til en mer oppkoblet og bærekraftig energifremtid. I over 120 år har konsernet latt energien strømme ved å forsyne sine kunder med avanserte kabelteknologier for overføring av kraft og data. I dag har Nexans tatt et steg videre fra kabler for å kunne tilby en komplett tjeneste som utnytter den digitale teknologien slik at kundene kan maksimere ytelsen og effektiviteten for sine kritiske ressurser. Konsernet designer løsninger og tjenester i hele verdikjeden for fire forretningsområder: Byggevirksomhet og territorier (inkludert offentlige tjenester og e-mobilitet), Høyspenning og prosjekter (inkludert offshore vindkraftverk, undervannsnett, høyspenning på land), Telekom og data (inkludert dataoverføring, telenett, storskala datasentre, LAN) og Industri og løsninger (inkludert fornybar energi, transport, olje og gass, automasjon m.m.). Bedriftenes samfunnsansvar er et ledende prinsipp for Nexans’ forretningsaktiviteter og interne praksiser. I 2013 ble Nexans den første kabelleverandøren som opprettet et fond til støtte for bærekraftige initiativer som gir vanskeligstilte samfunn rundt om i verden tilgang til energi. Konsernets innsats for å utvikle etiske, bærekraftige og høykvalitative kabler driver også dets aktive engasjement i ledende industriorganisasjoner, inkludert Europacable, NEMA, ICF og CIGRE. Nexans har nærmere 26 000 ansatte og et industrielt avtrykk i 34 land samt forretningsvirksomhet over hele verden. I 2019 genererte konsernet en omsetning på 6,7 milliarder euro. Nexans er notert på Euronext Paris, avdeling A. For mer informasjon, vennligst besøk: www.nexans.com

nexans.com