Statnetts HMS-pris til Nexans for NordLink-prosjektet

Statnett HSE prize to Nexans I dag, 5. november, mottok et stolt Nexans NordLink-team Statnetts Sikkerpris for 2019 for godt HMS-arbeid gjennom fem år i prosjektet.

 

-Nexans har levert et krevende og komplisert kabelprosjekt. De har både levert på våre HMS-forventninger og på kvalitet og kostnad, sier konserndirektør Peer Olav Østli i Statnett som delte ut selskapets HMS-pris, Sikker-prisen.

-De gode resultatene er oppnådd gjennom et godt og åpent samarbeid, god planlegging, flinke medarbeidere og et veldokumentert styringssystem.

 

Statnetts Sikkerpris er en årlig pris til en av leverandørene sine som har utmerket seg mest innen HMS-området. Prisen ble delt ut i forbindelse med Statnetts Høstkonferanse 5. november.

- Det betyr mye å få denne anerkjennelsen fra Statnett. Sikkerhet er vår topp prioritering i alle deler av prosjektgjennomføringen, fra fabrikkproduksjon til installasjon offshore og på land. En stor takk til Statnett for prisen og takk til alle våre ansatte som har jobbet 1,35 millioner timer over 5 år i NordLink-prosjektet, og for de gode resultatene de har oppnådd. Det sier Ragnhild Katteland administrerende direktør i Nexans Norway og visepresident Subsea & Land Systems BG.

 

1400 MW NordLink vil koble det norske og tyske strømmarkedet til å utveksle fornybar energi. Kabelforbindelsen er et samarbeid mellom Statnett, TenneT og den tyske banken KfW. NordLink settes i kommersiell drift i 2021.