Produksjonsstart for kablene til verdens største havvindpark - Hornsea 2

1,3 millioner– et tall verdt å huske. Det er nemlig antall husstander i Storbritannia som vil få fornybar kraft når verdens største havvindpark, Hornsea 2, kommer i drift. Denne uken var alle som jobber i Halden invitert til å markere oppstart på produksjonen som vil pågå helt frem til høsten 2021.

Project team from Ørsted and Nexans at a Horn Sea 2 event in the Halden plant
Prosjektteamet fra Ørsted og Nexans samlet ansatte i Halden-fabrikken
til markeringen.

 

Nexans i Halden er med på å skrive historie når vi går i gang med å produsere kablene som skal frakte strømmen fra verdens største vindpark til land. Dette blir i tillegg den rimeligste kraften som produseres av et offshore vindkraftverk til land fram til nå. 

Verdens ledende på havvind
Det er fornybarenergiselskapet Ørsted som bygger vindparken Hornsea 2, ca ni mil fra kysten av Yorkshire. Når den settes i full drift i 2022 vil den produsere hele 1,4 GW, tilsvarende strømbehovet til 1,3 millioner husstander.  Prosjektet er et viktig bidrag til Storbritannias mål for fornybar elektrisitetsproduksjon og for å nå deres mål for energisikkerhet og reduksjon av karbonutslipp.

Fakta om Hornsea 2- prosjektet:

  • Lokasjon: Ca ni mil fra kysten av Yorkshire.
  • Kapasitet: 1,4 GW
  • Antall turbiner: 165
    (120 m høye – omtrent som Oslo Plaza og Nexans tårnet i Halden)
  • Nexans' leveranse:
    • 214 km trefase 245 kV HVAC PEX eksport sjøkabler (3 parallelle kretser) som vil frakte den rimeligste strømmen fra en offshore vindpark til dags dato.
    • Disse kablene vil være en del av den kystnære delen av eksportkretsen og forbinde vindparkens transformatorstasjon med transformatorstasjonen på land.

Store dimensjoner
Sjøkablene som skal forsyne britene med fornybar kraft er langt unna det man kan se for seg av kabler inne i huset sitt.  Med et tverrsnitt på 25 cm og gjennomsnittlig vekt på 90 kg per meter, tilsvarer drøye 11 meter ca 1 tonn.