Nexans skal levere umbilical til BPs Greater Tortue Ahmeyim-felt

McDermott Marine Construction Limited har tildelt en kontrakt til Nexans for levering av ca. 100 km havbunn-umbilicals og tilbehør til naturgassprosjektet på Greater Tortue Ahmeyim-feltet utenfor kysten av Mauritania og Senegal.

Header BPs Greater Tortue Ahmeyim-felt

Produksjonen vil foregå både i Nexans' sjøkabelfabrikk i Halden og ved Nexans' fabrikk på Rognan. Umbilicalene skal leveres i 2021.

 

I henhold til kontraktsvilkårene skal Nexans sørge for administrasjon, innkjøp, teknisk kunnskap, produksjon og testing av umbilicals og tilleggsutstyret.

De elektriske kablene og fiberoptiske elementene skal produseres på Nexans’ fabrikk på Rognan, mens umbilicals skal utvikles, produseres og testes på Nexans’ spesialfabrikk i Halden. Leveransen finner sted i 2021.

- Kontrakten på Greater Tortue Ahmeyim er av strategisk betydning for Nexans for å holde markedsposisjonen i Vest-Afrika, og det er også en del av en ny utbygging av et gassfelt på svært dypt vann. Det viser at vi arbeider utrettelig for å utvikle konkurransedyktige løsninger for komplekse feltutbygginger, sier Vincent Dessale, Vice President Subsea and Land System BG i Nexans.

Om Tortue-feltet:
Tortue-feltet ligger ca. 120 km utenfor kysten av Mauritania og Senegal på begge sider av den maritime grensen på 2850 meters dyp. Havbunnsystemet omfatter i alt 4 brønner ved første gass, samlet på ett boresenter. Produksjonssystemet ligger ca. 70 km unna i form av en såkalt FPSO-enhet med spredt fortøyning på kanten av kontinentalsokkelen på 100-120 meters dybde. Gassen forbehandles på FPSO-enheten før den går 35 km til et senter og en terminal i nærheten av kysten, der den kondenseres og lastes om bord i LNG-skip.

Relatert informasjon