Power umbilical fra Nexans skal gi produksjonsløft på Vigdis-feltet i Nordsjøen

  • Ny helelektrisk drevet pumpestasjon på havbunnen skal øke utvinningen på Vigdis med rundt 11 millioner fat.
  • Pumpestasjonen vil bli drevet ved hjelp av en power umbilical fra Nexans. Denne samler høyspent strømforsyning og kontrollfunksjoner i ett enkelt kabeltverrsnitt.
  • Kontraktverdi 10 millioner euro.


Halden-fabrikkenParis La Défense, 7. mai 2019 – Da Equinors Vigdis-felt i Nordsjøen kom i drift i 1997, ble det antatt at det kunne produsere 200 millioner fat olje. Drøyt 20 år senere har det allerede produsert dobbelt så mye, og de utvinnbare ressursene fra Vigdis er nå anslått til 455 millioner fat olje (boe). Nøkkelen til å maksimere oljeutvinningen fra Vigdis vil være en ny helelektrisk drevet flerfase-pumpestasjon på havbunnen. Denne skal få kraft via en state-of-the-art power umbilical fra Nexans.

Vigdis produserer olje via Snorre-feltet, og OneSubsea, et Schlumberger-selskap, er blitt tildelt kontrakten med å levere pumpestasjonen. Denne skal kobles til rørledningen for å øke kapasiteten mellom Vigdis og Snorre A og å hjelpe til med å bringe brønnstrømmen fra oljefeltet opp til plattformen. Pumpestasjonen vil også gjøre det mulig å redusere brønnhodetrykket, noe som vil øke produksjonen ytterligere. Det forventes at stasjonen vil øke utvinningsgraden på Vigdis fra dagens 45 prosent til 54 prosent, noe som vil gi rundt 11 millioner boe ekstra til en svært konkurransedyktig pris.

Pumpestasjonen vil bli forsynt med høyspent strøm (HV) fra Snorre B, noe som vil skje via Nexans’ power umbilical, som samler strømforsyning og styrings- og kommunikasjonsfunksjoner i ett enkelt kabeltverrsnitt.

Toårskontrakten for power umbilicalen har en verdi på rundt 10 millioner euro. Det komplette umbilical-systemet skal utvikles, produseres og testes ved anlegget til Nexans Norway i Halden. Utlastingen er planlagt å skje våren 2020, slik at installasjonen kan utføres om sommeren samme år.

Vincent Dessale, Senior Executive Vice President for forretningsområdet Subsea and Land Systems i Nexans, uttaler følgende: "Pumpestasjonen på Vigdis er et fascinerende prosjekt som vi er glad for å kunne hjelpe til med. Våre power umbilicals vil hjelpe Equinor med å få mest mulig ut av disse brønnene – og vi er allerede godt i gang med å sikre at utrullingen oppfyller kravene og alle planlagte milepæler."