Nexans tilbyr tjeneste som reduserer risiko og tap for kundene

Nexans har etablert et eget ekspertteam for IMR (Inspection-Maintenance-Repair) som tilbyr kundene døgnbemannet telefon, assistanse ved uventede hendelser og hurtigutrykning til høyspente sjøkabelprosjekter over hele verden.

Nexans IMR services

Oslo, 6. desember 2018 – Verden blir stadig mer avhengig av undersjøiske høyspentkabler for å sikre kontinuerlig og pålitelig strømforsyning.

Økt risiko for skade

Etter hvert som disse kritiske kabelforbindelsene blir stadig flere og lengre er det statistisk sett en økende risiko for at de skades av ytre faktorer, for eksempel i forbindelse med tråling.

Eget IMR-team

Basert på sin lange erfaring og kompetanse, som også omfatter feilsøkingsteknologi og spesialutstyr for reparasjoner til sjøs, har Nexans satt sammen et eget IMR-team som står klar til å bistå kunder over hele verden.

Nexans har en omfattende verktøykasse når det gjelder IMR, sier Tom Skattum, leder for IMR-avdelingen i Nexans Subsea & Land Systems.

Hele spekteret av IMR-tjenester

- Vi kan tilby hele spekteret av IMR-tjenester og dekke ethvert behov, fra forebyggende arbeid til assistanse når det inntreffer en svikt. Vi kan også utføre feilsøking med innovativ teknologi så vel som reparasjoner både på land og til sjøs, selv under de mest kompliserte og krevende forhold.

Opp til 70 prosent redusert responstid

En Nexans IMR-avtale reduserer risikoen for svikt i kabelsystemene gjennom forebyggende inspeksjoner og vedlikehold. Avtalen bidrar også til at operatører av overføringssystemer (Transmission Service Operators, TSO) kan takle uventede hendelser mer effektivt, takket være assistansen fra Nexans' IMR-team. Data fra Nexans' 40-årige erfaring viser at en TSO kan kutte responstiden med opptil 70 prosent med en Nexans IMR-avtale.

Lang erfaring med IMR

Gjennom arbeid med kabelreparasjoner over hele verden, inkludert Asia, Afrika, Amerika, Europa og Nordsjøen, har Nexans skaffet seg en dyptgående forståelse av kundenes behov. Gjennom de siste 40 årene har Nexans utført mer enn 50 vellykkede reparasjoner til sjøs.

Nøkkelpartner i sikring av strømforsyning

Eksempelvis er Nexans en nøkkelpartner i arbeidet med å sikre strømforsyningen til millioner av Statnetts sluttkunder. Nexans viderefører nå sin eksisterende beredskapsavtale fra 2011 med Statnett, systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Avtalen går ut på å sikre funksjonsdyktigheten til de mest avgjørende høyspentkablene i det nordiske nettet. Avtalen omfatter en samlet lengde på mer enn 1100 km sjøkabel og landkabel, fordelt på 19 systemer på land og til sjøs.

Regelmessig inspeksjon og vedlikehold

Vi oppfordrer kundene til å inspisere og vedlikeholde kablene sine på regelmessig basis. IMR-avdelingen vår kan tilby råd og hjelp til å styrke eiendelsforvaltningen, med sikte på å utforme en konkret strategi for å sikre kontinuerlig drift, sier Tom Skattum.