Nær 40 km og 2500 tonn med Nexans sjøkabler i Indre Oslofjord sikrer strøm til «halve» Norge

Fjorten kabler med en vekt på ett tonn per 16 meter. Det er store dimensjoner og kabler i verdensklasse som i dag ble satt i drift av Statnett i Indre Oslofjord. Kabelsystemet er produsert ved Nexans’ sjøkabelfabrikk i Halden, og skal forsyne 2,5 millioner innbyggere på Østlandet med strøm i flere tiår fremover.

Statnett styrker strømforsyningen på Østlandet, og ga Nexans Norway oppdraget med å skifte ut to gamle kabelsystemer, som har vært i drift i Indre Oslofjord siden 1958 og 1975, med to nye og robuste sjøkabelsystemer.

En av verdens ledende sjøkabelprodusenter
Nexans Norway er en av verdens ledende sjøkabelprodusenter som designer, produserer og installerer undersjøiske høyspentkabler- og offshore kontrollkabler tilpasset ulike farvann, lengder og havdyp over hele verden.

Gamle kabler resirkuleres
–    I løpet av sommeren 2017 og 2018 har vi tatt opp og sendt 1200 tonn med gamle kabler til resirkulering til Norsk Gjenvinning. Deretter har vi lagt ut og beskyttet 14 nye sjøkabler på havbunnen og koblet dem til strømnettet på land. Arbeidet har gått veldig bra, både på land og til sjøs, og det har vært ekstra gøy å gjøre jobben her hjemme i Oslofjorden, sier prosjektleder Ivar Rolfstad i Nexans Norway.

Del av ryggraden i det norske strømnettet
Sjøkabelsystemet i Indre Oslofjord er en del av ryggraden i det norske strømnettet.
–    Disse kabelanleggene under Oslofjorden er av Østlandets viktigste strømforbindelser og bidrar i stor grad til å trygge strømforsyningen, spesielt på de kaldeste vinterdagene, sier prosjektleder i Statnett Martin Mauritzen.

Om Indre-Oslofjordprosjektet:
For Indre Oslofjordprosjektet har Nexans Norway AS levert engineering, produksjon og installasjon av to 420 kV sjøkabelsystemer, til sammen fjorten individuelle kabler. De første sju kablene ble installert mellom Solberg (Hurum)-Brenntangen (Vestby) sommeren 2017, og de siste sju mellom Filtvet(Hurum) -Brenntangen (Vestby) i 2018.  

Fakta om sjøkablene:
Sjøkabelsystemet på 420 kV HVAC er det fremste teknologisk som tilbys på markedet i dag.
o    Diameter 15 cm, tyngde per meter 61 kg.  
o    Det er lagt totalt 14 kabler, 7 á 3 km mellom Solberg (Hurum)- Brenntangen (Vestby) og 7 x 2.4 km mellom Filtvet (Hurum) – Brenntangen. Totalt ca 38 km kabler.
o    Kablene er beskyttet mot anker og fiskeredskapermed Nexans sitt undervanns nedgravningssystem, Capjet, som spyler kabelen ned i havbunnen, slik at de er usynlig og ligger godt beskyttet.

Verdensrekorder
Nexans leverte verdens første 420 kV HVAC PEX kabelsystem på Ormen Lange i 2006, og satte to verdensrekorder nord for Bergen i 2016, med verdens dypeste og lengste kabel av denne typen, 20 km ned til 390 m havdyp. I 2019 sprenges rekordene på nytt, når samme system skal installeres ned til 530 m dyp i samme område – Fensfjorden, nord for Bergen.

Nexans har hatt mange båter og folk i sving i Oslo-fjorden våren og sommeren 2017 og 2018
Nexans har hatt mange båter og folk i sving i Oslofjorden våren og sommeren 2017 og 2018.

For å beskytte kablene mot anker og fiskeredskaper er de beskyttet med Nexans sitt spesialsystem som spyler kabelen ned i havbunnen

For å beskytte kablene mot anker og fiskeredskaper er de beskyttet med Nexans sitt spesialsystem som spyler kabelen ned i havbunnen.  Foto: Nexans

De nye Indre Oslofjord-kablene er produsert av Nexans’ fabrikk i Halden
De nye Indre Oslofjord-kablene er produsert av Nexans’ fabrikk i Halden. Foto: Nexans

Det var STK som produserte de gamle sjøkablene - operasjonen mellom Son og Filtvedt i 1959
Det var STK, Standard Telefon- og Kabelfabrik, i dag Nexans Norway, som produserte de gamle sjøkablene som var i drift i et halvt århundre. Her er bilde fra operasjonen mellom Son og Filtvedt i 1959. Foto:Leif Ørnelund  Oslo Museum