Hjørnesteinsbedrift på Rognan fyller 40

Verdens nordligste kabelfabrikk Nexans, etablert i 1972 som STK, feirer 40 år fredag 22. juni med åpen fabrikk.

Spesialkabler
Rognan-fabrikken produserer spesialkabler til olje/gass/offshore og fiber sjøkabler. Kablene kan være flere tusen meter og veie flere tusen tonn. Men hvordan kunne en av verdens beste kabelfabrikker havne i en furuskog på Rognan?
 

Tilgjengelig arbeidskraft
- Norge lå på bunnen i forhold til telefontetthet, på nivå med Albania, sier fabrikksjef Gunnar Tjørve.  - Teknologien gikk fra papirisolering til plast. Arbeidsmarkedet i Oslo var stramt og en ny fabrikk måtte bygges utenfor hovedstaden der det var tilgjengelig arbeidskraft. Det var et politisk ønske om etablering i nord og fabrikken fikk statlige etableringstilskudd.

Nexans-fabrikken har siden etableringen vært den viktigste hjørnesteinsbedriften i Saltdal og bidro i 1972 til å snu en sterkt nedadgående befolkningsutvikling til stor optimisme.


Viktig utvikling

De viktigste utviklingstrinnene for fabrikken har vært:
• Produksjon av fiberkabel i 1979
• Oppstart med offshorekabler på begynnelsen av 80-tallet
• Modernisering og automatisering på starten av 90-tallet
• Full overgang til spesialkabelfabrikk rundt årtusenskiftet.

- Fremtidsutsiktene for fabrikken er gode dersom vi lykkes med våre produkter og fortsatt er konkurransedyktige på pris og kvalitet, sier Gunnar Tjørve. 
 

Rognan-fabrikken