QXXI Slim - en slank nyhet!

Den nye QXXI SLIM er en slank og installasjonsvennlig kabel som tilfredsstiller CPR brannklasse Dca. En anvendelig kabel som både kan blåses i mikrorør og termineres i paneler.

QXXI SLIM er en fiberkabel for innen- og utendørs bruk, og benyttes blant annet for
innføring i bygninger og datasentraler. Leveres i versjoner fra 12 til 96 fibre.

Preterminert ODF med QXXI SLIM
Vi leverer også preterminert QXXI SLIM installert i ODF-panel. Panelene er preterminerte
med 12-96 fibre, og leveres komplette med panel, adaptere, konnektorer, festeskruer,
kabelfester, og ønsket lengde av QXXI SLIM.