Utendørs varmekabler

- holder veien både snø- og isfri hele vinteren

Snøsmelting content juni 2020 mobile

Skal du fornye uterommet i sommer ved å legge asfalt eller belegningsstein er det smart å samtidig vurdere om varmekabler er noe for deg. Selv om du ikke har behov for isfri gårdsplass i dag, hva med fremtiden?

Det finnes flere mulige løsninger for varmekabler utendørs, og man må ikke legge varmekabler i hele gårdsplassen for å få ønsket effekt. Du kan velge om du vil installere varmekabler over større arealer, kun i hjulspor eller i gangpartier. Tenk gjennom behov og bruksmønster. Noen få meter kan være nok, og dersom du har en bratt oppkjørsel kan det være nok å varme opp hjulspor i det bratteste partiet.

Husk også trappen! Det er fullt mulig å legge varmekabler slik at trappen holder seg helt snø- og isfri. Det forutsetter at du legger støp eller heller over.

Nexans har varmekabler som kan installeres direkte i varm asfalt, i betong, under belegningsstein eller heller.

Styringssystemer
For en effektiv og økonomisk bruk av snøsmeltingsanlegg anbefales ofte bruk av et automatisk styringssystem. Systemet sørger for at kablene er skrudd av når det er tørt på bakken, eller over/under gitte temperaturgrenser. Snøsmelteanlegg forbruker derfor langt mindre energi og er langt billigere i drift enn de fleste er klar over. Ved bruk av et automatisk styringssystem kan den installerte effekten økes til 400W/kvm, som vil medføre en enda hurtigere smelting av snøen.

Her finner du mer informasjon om hvilke produkter og løsninger som egner seg for de forskjellige løsningene.