Valg av varmekabler ved rehabilitering

Rehabilitering hever standarden og verdien i hjemmet. Det er også den perfekte anledning til å installere gulvvarme.

Varme oppussing content

Ved rehabilitering er det flere ting som virker inn på valg av løsninger. Tilgjengelig byggehøyde er som oftest den mest begrensende faktoren. Det er ikke ønskelig å måtte gjøre fordyrende og tidkrevende inngrep som heving av terskler, tilpasning av dører og lignende. Nexans tilbyr egne lavtbyggende varmekabelprodukter som er godt egnet til dette. 

Vi har løsninger som kan monteres;
•  direkte mot brennbart underlag, som f.eks. gulvsponplater, og støpes inn i et tynt lag med
    selvutjevnende masse eller direkte i flislim
  direkte under parkett eller laminat uten bruk av støpemasse i det hele tatt. 

Dersom tilgjengelig byggehøyde tillater det, finnes det også tradisjonelle varmekabler som er velegnet for rehabilitering.

Raskt og enkelt å regulere
Et gulv med ettermontert gulvvarme er som oftest svært raskt og enkelt å regulere, i og med at varmekablene ligger høyt opp i gulvkonstruksjonen. Dette er ekstra positivt med hensyn til lavest mulig energiforbruk.

Varmekabel eller matteløsning
Rehabilitering kan utføres enten med vanlig, frilagt varmekabeltype som TKXP/TXLP eller med tynnere matteløsninger som MILLIMAT® (4,5 mm byggehøyde). En annen løsning er MILLICABLE® og MILLICLICK®. Dette systemet (8 mm byggehøyde) er beregnet for parkett- og laminatgulv, og det er ikke behov for støpemasse.

Styring
Lavtbyggende gulv er ideelle for termostatstyring med nattsenking/tidsstyring. Det anbefales bruk av gulvføler i våtrom.

Følg oss på Facebook

Facebook_57x57

Visste du at vi har egen Facebook-side?
Følg oss på: Nexans Norway, Standardkabler!