Det er ikke på kabelen du sparer pengene!

Våre smarte kabelløsninger gir store økonomiske og praktiske fordeler

Ved å samle ulike funksjoner i en og samme kabel, oppnås store fordeler. Nexans Norway har konstruert nye fleksible, smarte kabelløsninger som gjør at kunden selv kan velge hvilke elementer kabelløsningen skal bestå av. Selve kraftkabelen er identisk med den vanlige kabelkonstruksjonen TSLF. I tillegg kan man velge hvilke andre komponenter det endelige produktet skal bestå av:

  • tomme rør for blåsing av fiber
  • rør med ferdig innblåst fiber
  • jordtråd
  • merkebånd med unik merking

Alt i ett og samme produkt

Dette gir en kabel som kombinerer flere nødvendige funksjoner på en og samme trommel, og gir en stor tidsbesparende og kostnadseffektiv løsning. Antall tromler reduseres, som resulterer i reduserte transportutgifter og raskere uttrekking. I tillegg kan hver enkelt leveringslengde tilpasses kundenes ønsker, slik at de passer til de forskjellige prosjektene. Dermed unngås restlengder på trommelen, og antall skjøter reduseres.

Siden alle elementene legges i kraftkabelens viklerom, øker ikke kabelens diameter sammenlignet med den vanlige konstruksjonen for TSLF 3x1.