Red Eléctrica de España tildeler Nexans en turnkey kontrakt til rundt 50 millioner euro

  • Majorca-MenorcaKontrakten til rundt 50 millioner euro omfatter prosjektering, design, leveranse og installasjon og testing av forbindelsen.

  • Kontrakten ble tildelt og godkjent bare 15 dager etter at det spanske ministerrådet gav administrativ byggetillatelse til Red Eléctrica og erklærte at prosjektet er et offentlig kraftforsyningsprosjekt.

  • I tillegg vil Menorcas spesialplan for vedlikehold få fordelen av å kunne benytte en spesialkran til døgnkontinuerlig arbeid på høyspentnettet.

Paris La Défense, 21. november 2018 – Red Eléctrica de España har tildelt Nexans en kontrakt til rundt 50 millioner euro for å produsere og installere en sjøkabel som skal knytte sammen de to spanske øyene Mallorca og Menorca.

Offentlig kraftforsyningsprosjekt

Kontrakten ble tildelt bare 15 dager etter at det spanske ministerrådet gav administrativ tillatelse og erklærte at prosjektet er et offentlig kraftforsyningsprosjekt. Det er planlagt at forbindelsen skal være i drift i 2020..

Ny kabel i drift på kortest mulig tid

Red Eléctrica’s General Director of Transport, Eva Pagán, uttalte at "vi har gjennomgått alle nødvendige prosedyrer for å korte ned behandlingstiden mest mulig og få den nye kabelen i drift på kortest mulig tid, med tanke på kompleksiteten i anbudet".

Turnkey prosjekt

I kraft av sin rolle som global ekspert innen avansert kabellegging og oppkoblingsløsninger har Nexans fått tildelt et turnkey prosjekt som omfatter prosjektering, design, leveranse og installasjon og testing av forbindelsen.

Styrker forsyningssikkerheten - forbedrer integrering av fornybar energi - øker effektiviteten på begge øyene

"Vi er glad for å kunne hjelpe Red Eléctrica med vår ekspertise, som bygger på Nexans’ lange historikk med vellykkede prosjekter med kraftkabelforbindelser – blant annet det nylig gjennomførte NordLink-prosjektet mellom Norge og Tyskland og MonIta-prosjektet mellom Montenegro og Italia", kommenterer Ragnhild Katteland, Vice President Subsea and Land Systems hos Nexans. "Ved å levere en kraftforbindelse mellom Mallorca og Menorca styrker Nexans forsyningssikkerheten, forbedrer integreringen av fornybar energi og øker effektiviteten på begge øyene."

Land- og sjøkabler på 132 kV

De nye land- og sjøkablene på 132 kV som skal knytte sammen Mallorca og Menorca, vil ha en lengde på 68 kilometer, og største havdybde for sjøkabelen blir 81 meter. Prosjektet med forbindelsen mellom Mallorca og Menorca, som representerer en samlet investering på 84 millioner euro, vil styrke forsyningssikkerheten og -kvaliteten på begge øyene. Man vil også oppnå bedre integrering av fornybar energi under trygge forhold for systemet samt større effektivitet i begge systemene som knyttes sammen.

Produserers i Halden (Norge), Charleroi (Belgia) and Rognan (Norge)

Sjøkabelen skal produseres av Nexans Norway på selskapets anlegg i Halden, mens landkabe-len vil bli produsert av Nexans Benelux i Charleroi i Belgia. Den fiberoptiske delen vil bli levert av Nexans Norways spesialenhet på Rognan.

C/S Nexans Skagerrak kabelleggingsfartøy

 Installasjonen vil bli utført av det spesialbygde kabelleggingsfartøyet C/S Nexans Skagerak.

Styrking av spesialplanen for vedlikehold

I tillegg vil Red Eléctrica de España i en separat, men relatert, kontrakt styrke Menorcas spesialplan for vedlikehold ved å ta i bruk nye tekniske og menneskelige ressurser. Eksempelvis får man en spesialkran som er konstruert slik at den kan tilpasses til terrenget, og som vil muliggjøre døgnkontinuerlig arbeid på høyspentnettet.

Styrket beredskap og redusert responstid

Dette vil styrke beredskapen og redusere responstiden i tilfelle uforutsigbare hendelser i fremtiden, lik den som oppstod 28. oktober, da en skypumpe feide over øya fra nord til sør..

Sikre strømforsyningen

Fordi øyas overføringsnett ikke er klargjort eller designet for direkteinstallasjon av nødgeneratorer etter hendelser som denne, fortsetter Red Eléctrica sitt arbeid med å sikre strømforsyningen på øya. Dette omfatter blant annet utskifting av materialer og reparasjon av nettinfrastrukturen.

Har alle mennesklige og tekniske ressurser

Spesialplanen for vedlikehold ble igangsatt i 2018 og har alle de menneskelige og tekniske ressursene som kreves for å styrke forsyningssikkerheten og -påliteligheten i overføringsnettet på Menorca og for å gjøre strømbruddene så korte som mulig når og hvis behovet melder seg..