Vellykket inntrekk av NordLink-sjøkabel

1. august ble Nexans' produserte HVDC-sjøkabler (High Voltage Direct Current), som blir en del av NordLink-prosjektet, trukket fra kabelleggingsskipet C/S Nexans Skagerrak inn til land i Vollesfjorden.

NordLink Vollesfjorden juli 2017
- Vi har nådd en viktig milepæl i prosjektet. Takket være erfaringen til alle de ulike fagområdene i Nexans og det gode samarbeidet med underleverandører og kunden, har alt gått etter planen, sier Danne Petterson, plassjef for Nexans i Vollesfjorden.

Den første kraftforbindelsen noensinne mellom Norge og Tyskland er Nexans' hittil største kontrakt på undersjøiske kraftkabler med hensyn til lengde og verdi. Nexans skal designe, produsere og installere 525 kV HVDC-sjøkabler med en samlet lengde på mer enn 700 km. Kontraktsverdien er på ca. 500 millioner Euro.  Prosjektet skal stå ferdig i 2019.

I løpet av de neste ti dagene vil Nexans legge totalt 124 km med undersjøiske kraftkabler fra Norge mot dansk sektor av Nordsjøen. C/S Nexans Skagerrak, et av verdens største spesialbygde kabelleggingsskip, skal stå for dette arbeidet. Som del av prosjektet skal kraftkablene beskyttes på havbunnen ved å grave dem ned med Nexans' Capjet®-system, som nå er om bord på offshore konstruksjonsfartøyet Polar King.

NordLink prosjektet vil gi en kapasitet på 1400 MW, og er et samarbeid mellom Statnett, TenneT og den tyske investeringsbanken KfW. Prosjektet v il knytte sammen det norske og tyske kraftmarkedene, noe som igjen muliggjør utveksling av miljøvennlig kraft.

NordLink Vollesfjorden juli 2017

NordLink Vollesfjorden juli 2017

NordLink Vollesfjorden juli 2017