Leverer kabler til Norges største landbaserte vindpark

Nettpartner AS har valgt Nexans Norways smarte kabelløsninger til Tellenes vindpark i Rogaland.  Dette blir Norges største vindpark når den står ferdig høsten 2017.

Vindparken vil bestå av 50 vindturbiner, med forventet årsproduksjon som vil tilsvare strømforbruket til ca. 25 000 husstander. Allerede før vindparken står ferdig har Google inngått en 12-årig avtale om å kjøpe vindkraften fra parken.  Kablene fra Nexans skal frakte grønn kraft til nettet slik at Googles europeiske datasentre kan driftes med fornybar energi.

Smarte kabelløsninger
For blant annet det landbaserte vindkraftmarkedet, har Nexans Norway utviklet en ny generasjon smarte kabelløsninger som integrerer både kraftkabel, fiberkabel og jordtråd i ett og samme produkt.  Ved å benytte disse kombinerte kablene vil entreprenør og utbygger oppnå betydelige kostnadsbesparelser i anlegget. Ettersom både kraftkabel, fiber og jordtråd trekkes ut samtidig kan en blant annet få enklere og raskere utlegging. I tillegg kommer smalere grøfter og mindre sprengning, mindre bruk av omfyllingsmasser, færre tromler og mer oversiktlige anleggssteder. 

Til Nettpartner AS og Tellenes vindpark skal Nexans levere ca. 120 km med Smarte TSLF 36 kV- kabler av denne typen.

Tellenes wind farm TSLF-OFJ

Nettpartner valgte Nexans i samarbeid med Stangeland Maskin og det var en helhetsvurdering som lå til grunn, da løsningen gir enklere utlegging, og krever mindre plass. Man får i tillegg utført flere arbeidsoperasjoner samtidig, noe som gjør at vi sparer tid på utleggingen. For oss har det også vært svært viktig å optimalisere leveranse ut fra oppgitte lengder og tverrsnitt. Dette har Nexans fulgt opp på en betryggende måte underveis, sier Terje Bydahl, senior project manager i Nettpartner AS. 

Kablene skal leveres på ca. 100 tromler med spesiallengder for hver enkelt trasé i vindparken, noe som innebærer at man unngår unødige kostnader til skjøter og kapp.

- Vi er opptatt av å utvikle innovative, smarte og kostnadsbesparende kabelløsninger for kunden. Denne tildelingen er en bekreftelse på vår innsats og befester vår sterke posisjon i det landbaserte vindkraftmarkedet i Norge, sier salgs- og markedssjef Bård Lillehaug i Nexans Norway.

Kablene til Tellenes vindpark blir levert av Nexans Norway fra fabrikken på Langhus.


Fakta:
Det fornybare kraftmarkedet er et viktig satsingsområde for Nexans Norway. Frem til i dag har selskapet produsert og levert kabler til de fleste vindparker på land i Norge og en betydelig andel til internasjonale vindparker offshore. Andre leveranser i Norge: Blant annet Midtfjellet, Raggovidda, Hamnefjell, Lista, Høg-Jæren, Nygårdsfjellet, Mehuken, Smøla, Hitra og Bessakerfjellet.

Tellenes vindpark 

Tellenes vindpark, Foto: Thomas Helles, Stangeland Maskin
Slik kan Tellenes vindpark se ut: Foto: Tellenes vindpark

Om Nexans Norway

Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og høyspente sjøkabler.

Selskapet har hovedkontor i Oslo, produksjonsanlegg på Rognan, Langhus og Halden. Selskapet har omlag 1 600 ansatte og er organisert i tre produktområder: Market Lines, Hybrid Underwater Cable og Submarine High Voltage. Du finner flere opplysninger hvis du klikker deg inn på

http://www.nexans.no/