Nexans skal levere umbilicals til Egypt

Paris, 17. september 2015 – Nexans er tildelt kontrakten om å levere 48 km med statiske umbilicals til BP og deres partner DEA i forbindelse med West Nile Delta Taurus Libra -prosjektet i Egypt. Taurus Libra -utbyggingen er et undervannsprosjekt som er tilknyttet de eksisterende BG Group-opererte anleggene, og umbilical-leveransen utgjør en viktig del av denne undervannsutbyggingen.

Nexans to deliver umbilicals to the West Nile Delta Taurus Libra project in EgyptUmbilical-kablene består av kabler til strøm og fiberoptikk samt rør til hydraulikk og kjemiske stoffer. De skal designes, konstrueres og produseres ved Nexans’  spesialanlegg for produksjon av sjøkabler og umbilicals i Halden og på Rognan. Nexans skal også levere tilbehør til dette prosjektet. Leveransen vil finne sted i mai 2016.

- Denne kontrakten er en del av en 10-årig rammeavtale som Nexans har med BP om å levere umbilicals, DEH-systemer, tilbehør og tjenester til flere olje- og gassprosjekter på store havdyp verden over, forteller Krister Granlie, Executive Vice President for Hybrid Underwater Cables Division i Nexans Norway. - Den representerer en ytterligere anerkjennelse av Nexans' rolle som en viktig aktør i umbilical-markedet, og bygger på en langvarig relasjon mellom BP om Nexans når det gjelder leveranser av umbilicals.

Om West Nile Delta-feltene

West Nile Delta-prosjektet omfatter utbyggingen av gass- og kondensatfelt som ligger i konsesjonsblokkene North Alexandria og West Mediterranean Deepwater i Middelhavet, ca. 65–85 km utenfor kysten av Alexandria i Egypt.
Utbyggingen av Taurus Libra -feltet, som ble oppdaget i 2000/2001, er en del av den første utbyggingsfasen av West Nile Delta-feltene.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Trude Larstad Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden.

Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre).

Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning. I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft.

Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler.

Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på nesten 6,4 milliarder euro i 2014. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

http://www.nexans.com/