Varmekabler utvidet vekstsesongen for grønnsaker

historical - STK annonse varmekabel w250Det var ønsket om å varme opp jorden, slik at en kunne dyrke grønnsakene frem tidligere på året som gjorde at varmekabler ble funnet opp. 

 

Allerede i 1922 startet driftsingeniør Georg Jacobsen ved Akers elektrisitetsverk forsøk med oppvarming av såkalte drivbenker i gartnerier ved hjelp av varmekabler.

 

Flere avisartikler fra 1927 til 1931 omtaler den norske oppfinneren.  Skandinaviske Kabel-og Gummifabriker (SKG) fikk innvilget patent på elektrisk varmekabel i 1927, og produserte varmekablene.

 

Ideen med å benytte jordvarme med elektriske varmekabler spredde seg raskt, men først og fremst i Østlandsområdet, og i 1930 ble det anslått at ca. 10.000 m² drivbenker var oppvarmet med varmekabel.