Nexans leverer første batch av verdens største DEH-system til det BP-opererte Shah Deniz- feltet Fase 2.

Nexans er verdensledende innenfor DEH, og ble tildelt kontrakten for systemdesign og leveranse av det undersjøiske DEH-systemet i 2012 etter en omfattende forstudie.

DEH (Direct Electric Heating – røroppvarming) gir kostnadseffektiv og pålitelig produksjon av gass og olje, og er viktig for å sikre en vellykket produksjon. Nexans har nå fullført første leveranse til BP av det som vil bli verdens hittil største og mest komplekse DEH-system.

 

Til Shah Deniz fase 2 leverer Nexans komplett systemdesign og 135 km kabler med tilbehør, som skal sikre produksjonen i 10 undersjøiske rørledninger på Shah Deniz-feltet, som ligger i Aserbajdsjansk sektor i Det kaspiske hav. 


DEH-kontrakten for Shah Deniz har en verdi på rundt 800 millioner NOK, og er en del av en 10-årig rammeavtale mellom Nexans og BP. Rammeavtalen omfatter levering av umbilicals, DEH-systemer, tilbehør og tjenester for ulike olje- og gassprosjekter på store havdyp verden over.


Den første batchen som nå er levert, består av fire undersjøiske DEH-systemløsninger. De seks gjenværende systemløsningene, som utgjør andre del av leveransen, skal skje i 2016.

 

Nexans har omfattende erfaring som leverandør av DEH, og har levert ni av ti systemer som er i drift på verdensbasis. 

"Nøkkelen til hvorfor Nexans har klart å bli ledende innenfor DEH-prosjekter, er vår tidlige involvering i teknologikvalifisering, samt intern kompetanse innen design av DEH-systemer. Dette, kombinert med at vi er verdensledende på design av kabler og tilhørende utstyr, gjør at Nexans innehar en unik posisjon på dette markedet”. sier Krister Granlie, Vice President, Hybrid Underwater Cables Division, Nexans Norway.

"Vi gleder oss over å ha fullført denne leveransen til BP og at vi dermed har nådd en viktig milepæl i verdens mest komplekse og største DEH-prosjekt."

DEH-systemet, kabler og utstyr for dette prosjektet utvikles av Nexans.

 


Direkte elektrisk oppvarming (DEH)
DEH er en teknologi som er utviklet for å sikre gjennomstrømning i rørledningen fra brønn til plattformen. Vekselstrøm overføres via DEH-kabelen og ledes gjennom stålet i rørledningen, som varmes opp på grunn av den elektriske motstanden i materialet. Dermed kan rørledningen driftes på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte uten kontinuerlig tilsetting av kjemikalier.

Ved å styre strømtilførselen blir det mulig å sørge for at rørledningen alltid holdes over den kritiske temperaturen for hydratdannelse. Resultatet er problemfri og pålitelig transport. Tradisjonelle metoder for å sikre gjennomstrømning omfatter bruk av kjemikalier og trykkavlasting, og de medfører store driftskostnader, lang nedetid og potensiell fare for miljøet.

 

Nexans har hittil levert ni forhåndskvalifiserte DEH-systemer som er i drift. Fra vi begynte å involvere oss i teknologikvalifisering tidlig på nittitallet, har vi bygd opp intern kompetanse på design av DEH-systemer og nødvendige kabler til disse systemene. 

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Communication
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden. Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre). Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning.

I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft.

Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på nesten 6,7 milliarder euro i 2013. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com