Nexans' DEH-system skal brukes på Shah Deniz 2-prosjektet

Verdens største kontrakt noensinne på DEH-systemer inngår i Nexans' 10-årige rammeavtale med BP om å levere kabler og umbilical-systemer til dypvannsprosjekter.

Paris, 27. mars 2014 – Nexans' kabelsystemer for DEH (Direct Electrical Heating) skal bidra til å sikre en pålitelig produksjon av hydrokarboner fra Shah Deniz-feltet i den aserbajdsjanske delen av det Kaspiske hav. I verdens hittil største DEH-prosjekt skal Nexans levere totalt 130 km av kabelsystemet for å sikre produksjonen i 10 undersjøiske rørledninger. Kontrakten er verdt rundt 100 millioner euro.

DEH systemDEH-systemene, inkludert riser-kabler, piggyback-kabler og tilbehør, skal designes, utvikles og produseres ved Nexans' spesialfabrikk for sjøkabler og umbilicals i Halden. Piggyback-kablene er beskyttet mot skader etter legging på havbunnen med Nexans moderne integrert beskyttelsessystem (IPS).

Første del av leveransen vil bli foretatt i juli 2014, og den andre i juni 2016.

- Denne kontrakten er en del av den 10-årige rammeavtalen som Nexans har inngått med BP om å levere umbilicals, DEH-systemer, tilbehør og tjenester til flere olje- og gassprosjekter på store havdyp verden over, forteller Krister Granlie, Vice President for Hybrid Underwater Cables Division i Nexans Norway. - Den gir en ytterligere anerkjennelse av den sentrale rollen vår moderne DEH-teknologi kan spille for å sikre gjennomstrømning på en pålitelig og miljøvennlig måte. I samarbeid med BP har vi allerede gjennomført flere forundersøkelser når det gjelder bruk av DEH-systemer over hele Shah Deniz-feltet.

Direkte elektrisk oppvarming (DEH)
DEH er en teknologi som er utviklet for å sikre gjennomstrømning i rørledningen til plattformen. Vekselstrøm overføres fra DEH-kabelen og trenger gjennom stålet i rørledningen, som varmes opp på grunn av materialets elektriske motstand. Dette gjør det mulig å drifte rørledningen på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.
Gjennom å styre strømtilførselen kan man sørge for at innerveggen på rørledningen alltid holdes over den kritiske temperaturen for danning av voks og hydrater. Resultatet er problemfri og pålitelig transport. Tradisjonelle metoder for å sikre gjennomstrømning omfatter bruk av kjemikalier og trykkavlasting som kan resultere i store driftskostnader, lang nedetid og potensiell fare for miljøet.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Trude Larstad Telefon 936 67 742
trude.larstad@nexans.com

Om Nexans

Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for kunder over hele verden. Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og datasentre). Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning.

I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft.

Vi driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000 medarbeidere og hadde en omsetning på nesten 6,7 milliarder euro i 2013. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger på:

www.nexans.com