Nexans og Terna inngår viktig sjøkabelkontrakt om HVDC-forbindelse for kraftoverføring mellom Italia og Montenegro

Omfattende ekspertise og erfaring fra profilerte HVDC-kabelprosjekter var utslagsgivende da Nexans sikret seg sin hittil største kontrakt på levering av sjøkabler.

Turntable skagerrak Oslo, 30. oktober 2012 – Nexans, en av verdens ledende kabelprodusenter, har sikret seg den ene halvdelen av en kontrakt på levering og installasjon av HVDC-kraftkabelen (høyspent likestrømskabel) som skal knytte sammen Italia og Montenegro. Kontrakten har en verdi på rundt 300 millioner euro. Det offentlige anbudet ble utlyst av Terna Rete Italia S.p.A, heleid av Terna S.p.A, som drifter det italienske kraftnettet. Kontrakten styrker Nexans' allerede ledende stilling innenfor den globale kraftnettsektoren og føyer seg inn i selskapets satsning på høyteknologiske sjøkabelløsninger. De 20 siste årene har Nexans produsert, levert og installert over 3000 km HVDC-sjøkabler.

Kabelen mellom Italia og Montenegro vil knytte den italienske halvøya til Balkan og styrke integrasjonen av de europeiske kraftnettene. HVDC-kabelen mellom Italia og Montenegro blir rundt 415 km lang, og kommer til å bestå av 393 km med sjøkabler og 22 km med landkabler. Nexans skal levere den ene av to 500 kV HVDC-kabler i en topolet konfigurasjon (2 x 500 MW).

- "Nexans er stolt over at Terna valgte å tildele oss denne viktige kontrakten på kabelforbindelsen mellom Italia og Montenegro, uttaler Nexans' Senior Corporate Executive Vice President Frédéric Michelland. – Begge parter later til å være fornøyd med resultatet av forhandlingene, og teamene våre ser frem til å sette prosjektet ut i livet. Vår gode erfaring fra profilerte HVDC-prosjekter som Skagerrak, NorNed, Cometa og Fenno-Skan II spilte en avgjørende rolle for at vi ble valgt som leverandør til denne utfordrende kabelforbindelsen.
 

 

Din kontakt

Kristin Hessen Kommunikasjon og markedsdirektør
Telefon +47 908 74 208
kristin.hessen@nexans.com

Om Nexans

Nexans er en av verdens ledende kabelprodusenter med energi som ett av sine kjerneområder og tilbyr et omfattende sortiment av kabler og kablingsløsninger. Konsernet er en global aktør innenfor kraftoverføring og -distribusjon, industri og byggebransje. Nexans henvender seg til et bredt spekter av markedssegmenter: fra kraft- og telekommunikasjonsnettverk til energiressurser (vindturbiner, solenergi, olje og gass, gruvedrift osv.) og transport (skipsbygging, luft- og romfart, bilindustri, automasjon, jernbane osv.)

Nexans er et ansvarlig industriselskap som anser bærekraftig utvikling som en vesentlig del av sin globale strategi og driftsstrategi. Løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, utvikling av og engasjement for de ansatte, fokus på kundene og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning er noen av initiativene som plasserer Nexans i sentrum for en bærekraftig fremtid.

Nexans driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter totalt 25 000 medarbeidere og hadde en omsetning på 7 milliarder euro i 2011. Selskapet er børsnotert på NYSE Euronext Paris, A-listen. Du finner flere opplysninger på www.nexans.com eller www.nexans.mobi.