Nexans inngår tiårig global rammeavtale med BP om levering av umbilicals og DEH-systemer til olje- og gassprosjekter

Den langsiktige avtalen med Nexans i Norge gjør at BP kan nyte godt av avansert design- og produksjonsteknologi og sikker levering av DEH-systemer og umbilicals til prosjekter over hele verden.

Nexans secures 10-year global frame agreement with BP to supply umbilicals and pipeline heating systems for global oil and gas projectsOslo, 29. august 2012 – Nexans, en av verdens ledende eksperter på kabelproduksjon, har sikret seg en tiårig global rammeavtale med BP International Limited UK om levering av umbilicalsDEH-systemer (elektrisk oppvarming) samt utstyr og tjenester til olje- og gassprosjekter over hele verden.

Avtalen løper fra 2012 til 2022. Den omfatter design, produksjon og levering av skreddersydde umbilicals som skal overføre kraft, styre hydrauliske ventiler og overføre  styrings- og telekommunikasjonstjenester til nye undersjøiske olje- og gassprosjekter, samt DEH-systemer som skal sikre gjennomstrømming i rørledninger.

Nexans har tidligere inngått to rammeavtaler om umbilicals med BP Exploration and Production Inc., den ene i 2003 og den andre i 2009. Disse omfattet umbilical-prosjekter på store vanndyp i Mexicogolfen.

– Vi er svært glade for å ha inngått denne store og langsiktige rammeavtalen om umbilicals og DEH-systemer med BP. Avtalen befester Nexans' posisjon i det internasjonale markedet som en viktig strategisk leverandør av undersjøiske kabelsystemer til krevende olje- og gassprosjekter offshore, sier Ragnvald Graff, salgs- og markedsdirektør i Nexans' Hybrid Underwater Cables Division.
– Dokumenterte tekniske og organisatoriske ferdigheter, etablert produksjonskapasitet som gjør det mulig å oppfylle de tidsmessige kravene til produksjonen, samt kvalitetsbevissthet og en god HMS-kultur er viktige årsaker til at vi ble tildelt denne siste avtalen med BP.

Relaterte dokumenter

Om Nexans

Nexans er en av verdens ledende kabelprodusenter med energi som ett av sine kjerneområder og tilbyr et omfattende sortiment av kabler og kablingsløsninger. Konsernet er en global aktør innenfor kraftoverføring og -distribusjon, industri og byggebransje. Nexans henvender seg til et bredt spekter av markedssegmenter: fra kraft- og telekommunikasjonsnettverk til energiressurser (vindturbiner, solenergi, olje og gass, gruvedrift osv.) og transport (skipsbygging, luft- og romfart, bilindustri, automasjon, jernbane osv.)

Nexans er et ansvarlig industriselskap som anser bærekraftig utvikling som en vesentlig del av sin globale strategi og driftsstrategi. Løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester, utvikling av og engasjement for de ansatte, fokus på kundene og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning er noen av initiativene som plasserer Nexans i sentrum for en bærekraftig fremtid.

Nexans driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter totalt 25 000 medarbeidere og hadde en omsetning på 7 milliarder euro i 2011. Selskapet er børsnotert på NYSE Euronext Paris, A-listen. Du finner flere opplysninger på www.nexans.com eller www.nexans.mobi.