Nexans inngår viktig kontrakt med BP om undersjøiske umbilicals til gassfelt i Nordsjøen

Med dette prosjektet på Devenick-feltet utvides Nexans’ samarbeid med BP ytterligere.

Oslo, 19. oktober 2010 – Nexans Norway har inngått en kontrakt til en verdi av drøyt 14 millioner euro med BP Exploration Operating Company Ltd. i Aberdeen. I henhold til kontrakten skal Nexans levere et undersjøisk umbilical-system til gassfeltet Devenick i Nordsjøen.

Nexans wins major subsea umbilicals contract from BP for North Sea gas field projectDevenick-feltet ligger cirka 37 km nord for East Brae-plattformen i Nordsjøen og 280 km fra kysten av Skottland. Umbilical-systemet som Nexans skal levere til Devenick-feltet, består av fire umbilicals: én SSIV-umbilical (Subsea Isolation Valve), én hoved-umbilical og to infield-umbilicals.

Produksjonen av umbilicals skal foregå ved Nexans' fabrikk i Halden, og leveransen skal foretas våren 2011. Andre fiberoptiske og elektriske elementer leveres av Nexans' fabrikk på Rognan.

“Vi er svært glade for at vi ble tildelt denne viktige umbilical-kontrakten for Devenick-feltet. Vi hadde et utmerket samarbeid med BP Exploration Operating Company Ltd. på Foinaven-prosjektet for flere år siden, og vi ser nå frem til å styrke samarbeidet gjennom dette svært interessante prosjektet,” sier Krister Granlie, Managing Director for Umbilicals & Submarine High Voltage Business Group.

Denne nye kontrakten med BP Exploration Operating Company Ltd. i Aberdeen kommer i tillegg til rammeavtalen som Nexans inngikk med BP Exploration Production Inc. i 2009.

Om Devenick-feltet

Devenick er et gasskondensat-felt med høyt trykk og høy temperatur cirka 37 km nord for vertsplattformen East Brae. Devenick-reservoaret befinner seg mellom blokk 9/24b og blokk 9/29a, som begge drives av BP. Langs leggeruten varierer vanndybden fra 112,5 m LAT (Lowest Astronomical Tide) ved 9/24b-4-brønnen på Devenick-feltet til 131,5 m LAT i en bred, fylt kanal nord for East Brae. Devenick vil i starten bestå av to brønner (S1 og S2) som er tilkoblet en undersjøisk manifold.

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans

Med energi som kjernen i sin virksomhet, tilbyr Nexans, verdens ledende kabelprodusent, et omfattende sortiment av kabler og kablingssystemer. Konsernet er en global aktør innen infrastruktur, industri og byggmarkedet og LAN-løsninger og henvender seg til en rekke markedssegmenter: fra energi, transport og telekommunikasjon til skipsbygging, olje og gass, kjernekraft, bilindustri, elektronikk, luftfart, materialhåndteringssystemer og automasjon.

Nexans er et ansvarlig industriselskap som anser bærekraftig utvikling som en vesentlig del av den globale handlingsstrategien. Kontinuerlig innovasjon når det gjelder produkter, løsninger og tjenester, de ansattes utvikling og engasjement og lansering av trygge industriprosesser med begrenset miljøeffekt er noen av hovedinitiativene som plasserer Nexans i kjernen av en bærekraftig fremtid.

Nexans har kommersiell virksomhet over hele verden, produksjon i 39 land, sysselsetter totalt 22 700 medarbeidere og hadde en omsetning på 5 milliarder euro i 2009. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger hvis du klikker deg inn på www.nexans.com.