Nexans ferdigstiller sjøkabel som skal gi pålitelig kraftforsyning til Pemba i Zanzibar

Nexans har ferdigstilt en ny, 75 km lang sjøkabel mellom Pemba, den nest største øya i øygruppen Zanzibar, og det nasjonale kraftnettet på fastlandet i Tanzania.

Pemba Island Tanzanie