Nexans ferdigstiller sjøkabel som skal gi pålitelig kraftforsyning til Pemba i Zanzibar

Takket være en ny 25 MVA-kabel som knytter øya til kraftnettet på fastlandet, er ikke innbyggerne lenger avhengige av upålitelige dieselgeneratorer.

Paris, 3. juni 2010 – Nexans, et verdensledende selskap innen kabelindustri, har ferdigstilt en ny, 75 km lang sjøkabel mellom Pemba, den nest største øya i øygruppen Zanzibar, og det nasjonale kraftnettet på fastlandet i Tanzania.

Pemba Island Tanzanie


Pålitelig kraftforsyning

Takket være 25 MVA-kabelen, som ble offisielt åpnet 3. juni av Tanzanias president, Amani Abeid Karume, er ikke Pembas 300 000 innbyggere lenger avhengige av de upålitelige dieselgeneratorene som ofte forårsaket strømbrudd. Det forventes at pålitelig kraftforsyning kommer til å bidra til Pembas økonomiske og sosiale utvikling, siden det åpner nye muligheter og fremmer turisme..

Pemba Island Tanzanie Tilskudd fra den norske stat
Kabelprosjektet på Pemba er finansiert gjennom et tilskudd på 45 millioner euro fra den norske staten. I tillegg har regjeringen på Zanzibar bidratt med 8 millioner euro og unionregjeringen med 4 millioner euro. Norplan har administrert prosjektet på vegne av Utenriksdepartementet i Norge og ZECO (Zanzibar Electricity Corporation).

Designet og produsert i Halden
Den PEX-isolerte 36 kV-kabelen er designet og produsert ved Nexans' fabrikk i Halden, som spesialiserer seg på sjøkabler. Den inneholder dessuten fiberoptiske elementer som er levert av fabrikken i Rognan. Kabelen, som veier over 4 300 tonn, ble lastet om bord på Nexans' eget kabelleggingsskip, C/S Nexans Skagerrak, og fraktet til Pemba-kanalen.

Krevende installasjonsforhold
Kabelen går fra Tanga på kysten av Tanzania til Pemba og ble installert under krevende forhold. Det er grunt på begge sider, og kabelen måtte fløtes mer enn fire kilometer før den nådde punktet der havbunnen raskt skråner ned til 850-meters dyp.

Gjennomført på rekordtid
Prosjektet ble gjennomført på rekordtid: Kontrakten ble signert i 2008, og allerede i begynnelsen av 2010 kunne den nye kabelen forsyne Pemba med kraft fra fastlandet.

Stor betydning for folks dagligliv
"Prosjektet på Pemba er et utmerket eksempel på vår evne til å installere sjøkabler under vanskelige forhold og på svært kort tid",
sier Krister Granlie, Managing Director for Nexans' Umbilicals & Submarine High Voltage Business Group. "Det er dessuten ekstra hyggelig å se at prosjektet vi har gjennomført, har så stor betydning for folks dagligliv."

Relaterte dokumenter

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com

Om Nexans Norway

Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen offshore kontrollkabler og høyspente sjøkabler. Selskapet har hovedkontor i Oslo, produksjonsanlegg på Rognan, Namsos, Langhus, Karmøy og i Halden. Selskapet har ca 1 360 ansatte.

Om Nexans

Med energi som kjernen i sin virksomhet, tilbyr Nexans, verdens ledende kabelprodusent, et omfattende sortiment av kabler og kablingssystemer. Konsernet er en global aktør innen infrastruktur, industri og byggmarkedet og LAN-løsninger og henvender seg til en rekke markedssegmenter: fra energi, transport og telekommunikasjon til skipsbygging, olje og gass, kjernekraft, bilindustri, elektronikk, luftfart, materialhåndteringssystemer og automasjon.

Nexans er et ansvarlig industriselskap som anser bærekraftig utvikling som en vesentlig del av den globale handlingsstrategien. Kontinuerlig innovasjon når det gjelder produkter, løsninger og tjenester, de ansattes utvikling og engasjement og lansering av trygge industriprosesser med begrenset miljøeffekt er noen av hovedinitiativene som plasserer Nexans i kjernen av en bærekraftig fremtid.

Nexans har kommersiell virksomhet over hele verden, produksjon i 39 land, sysselsetter totalt 22 700 medarbeidere og hadde en omsetning på 5 milliarder euro i 2009. Selskapet er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger hvis du klikker deg inn på www.nexans.com.