INNOVATIV, MILJØVENNLIG RETURTJENESTE FOR BRUKTE NX-TROMLER

Vi har laget en innovativ returtjeneste for brukte NX- tromler - enkelt for deg, bra for miljøet!

Om Tromløp

Tromløp er en innovativ miljøvennlig returtjeneste for brukte NX-tromler som omfatter størrelsene fra NX14 til NX26-R.

 

Tromløp inkluderer returtransport fra kunden til fabrikken på Langhus der vi på våre miljøstasjoner reparerer og behandler tromler samt tilrettelegger for skroting av restkabler og ødelagte tromler. NX- tromlene kan returneres med kabelrester.

 

Tromlene er optimalisert for å øke kapasiteten og levetiden. Nexans ønsker å øke returandelen og gjenbruken av kabeltromler, og de forsterkede NX- tromlene er et godt bidrag i den retningen. Høy gjenbruk av tromler er et viktig element til et bedre miljøregnskap for returtromler. 

 

Er tromlene i henhold til betingelser og returskjema utfylt, garanterer vi pant for NX- tromlene.

Illustrasjon trommel Tromløp

Fordeler

Miljøvennlig – man returnerer og bruker
   tromlene flere ganger.
 
Enklere retur - vi henter dine tromler, med
   eller uten kabelrester.
 
Reduserte kostnader - lengre lengder gir færre
   tromler på anleggsplassen, mindre restlengder
   til vrak, og færre skjøter.
 
Lang levetid gir færre tretromler i omløp.
   Gir opptil 120% reduksjon av trevirke.
 
Høy returandel med god pant og fri retur
   - unngår forsøpling og brenning.
 
Gratis retur av kabelrester på trommel sikrer
   trygg gjenvinning av kabel.
 
Lengre standardlengder på optimaliserte
   tromler gir redusert transportkost og lavere
   utslipp av klimagasser (pr. transportert
   kabelmengde).

 

Generelle betingelser

Retur med pant gjelder kun for NX-tromler fra Nexans og med retur fra eksisterende kunder. Hvis det medsendes annen trommel, vil ikke pant på disse tromlene bli utbetalt. Destruksjonskostnaden, samt andel fraktkostnad blir belastet avsender.

 

Når henting er avtalt og bekreftet, og avsender ikke er tilgjengelig på avtalt tidspunkt, blir kostnaden for bomtur belastet avsender.

 

Kreditt for egen frakt av NX-tromler til Langhus avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

Pant utbetales ikke dersom:
• det medsendes annen trommel enn NX
  (frakt / destruksjon belastes)
• vange er knekt
• trommelen har kraftig eggerundet fasong etter slag,
  eller dropp fra bil
• trommelen er skjev
• senterhull er ødelagt
• det er skrot inne i kjernen som ikke lar seg fjerne
• tromler er tilsølte eller merkede med maling, lakk,
  olje eller veldig skitten
• returskjema ikke medfølger tromlene.