Byggevareforordningen

CPR (Construction Products Regulation) no. 305/2011 eller byggevareforordningen på norsk omfatter nå kabelprodukter. Ett tillegg (i praksis en endring) til NEK 400 beskriver hvordan kravene innføres i Norge. Dette har ikrafttredelse fra 1. juli 2017. Les mer om dette på NEK sine sider:
NEK - Informasjon om byggevareforordningen

Se ellers våre informasjonssider om byggevareforordningen her:
Informasjon om byggvareforordningen (CPR)

Byggevareforordningen for kabler medfører et nytt regime, metode og regelsett for klassifisering av brannegenskaper (til kabler). Hensikten med byggvareforordningen er flere, eksempelvis: Sikre fri flyt av varer innen EU, skape et felles teknisk språk for aktørene i byggebransjen, og minske andel av useriøse aktører i markedet. Følgende kabelprodukter omfattes: Kabler for fast/varig installasjon, i bygninger og byggverk på land: Installasjon, kraft, kontroll, styre- og kommunikasjonskabler inkl. fiberkabel.
Følgende brannegenskaper måles i dette regimet:

  • Reaksjon ved brann:   Brannspredning og varmeutvikling
  • Avgivelse (farlige) stoffer:   Røykutvikling, brennende dråper, irriterende og korrosive gasser

Byggevareforordningen medfører nye krav til den som plasserer produkter i markedet, dvs. importører og produsenter. Dette er i hovedsak:

  • Obligatorisk testing av produktene, utført av en uavhengig tredje part
  • Krav om utstedelse av ytelseserklæring
  • Krav til ny merking og dokumentasjon. Eksempelvis CE merke, identifikasjon av ytelseserklæring, identifikasjon av uavhengig tredje part, år produktet første gang er testet, brannklasse for kabel, osv.

Ytelseserklæringer (DoP) finner du sammen med datablad for det enkelte produkt. I tillegg finnes vårt verktøy NEXANS TRACKER (Se knapp/link under), som gir tilgang til alle ytelseserklæringer.