Anne Sønsterud Jansen

Prosjektleder Research and Developement (R&D). Har jobbet i Nexans siden 2011.

I oppveksten hadde hun foreldre som oppmuntret henne til å tørre å velge utradisjonelt, i tillegg hadde hun realfagslærer som sa til jentene at de også kunne bli ingeniører. Kanskje var det dette som gjorde at Anne valgte å bli sivilingeniør fra NTNU? Anne er ikke sikker, men er fornøyd med valget!

Problemløser
Anne Sønsterud JansenMed seg til Nexans hadde Anne en bred og mangfoldig erfaring fra flere ulike arbeidsplasser: Fra å installere radarprogramvare på beltevogner i jungelen i Malaysia, til å samordne laboratorietjenester i helseforetakene på Østlandet.  Bare for å nevne noe.

- Jeg er nok ikke ingeniørtypen som elsker å grave meg ned i materien og forske i detaljene, da blir jeg fort utålmodig. Jeg er mer organisatortypen – teknisk interessert, med fokus på å løse problemer og utfordringer, sier Anne. Av den varierte yrkesbakgrunnen er det her vi finner fellestrekkene.

Da hun kom til Nexans og startet som ingeniør i teknisk avdeling for PEX-kabler (plastisolerte høyspente sjøkabler) i 2011, var dette også egenskaper ved Anne som raskt ble observert av kolleger og ledere.  Hun avanserte derfor uvanlig raskt til en rolle som Lead Engineer.

–Hvorfor valgte du Nexans?
Anne Sønsterud Jansen (2)- Jeg visste at det var et stort ingeniørmiljø, og at man jobber i definerte prosjekter. En ingeniør hos oss er involvert i et prosjekt fra a til å – fra utarbeidelsen av tilbud, til design og utvikling av kablene og helt frem til leveransen. Jeg liker den type arbeid, med en klart definert start og slutt. Dessuten kommer en stadig bort i mye forskjellig, og det passer meg bra for jeg er ikke veldig glad i rutinearbeid.

Etter nær fem år som Lead Engineer og teamleder grep Anne nylig sjansen til å utvikle seg videre internt i bedriften – nå som prosjektleder i R&D.

Hva går jobben ut på?
- I Nexans må vi hele tiden strekke oss etter nye mål for å henge med i markedet. Kablene skal kunne overføre større effekt, legges dypere og over lengre avstander. Arbeidet i R&D jobber prosjektbasert med dette. Jeg har ansvar for flere ulike prosjekter og får jobbe med det jeg liker aller best. Det å få til et godt samarbeid, hvordan vi må organisere oss for å få løst dette, hvilke folk og hvilken kompetanse vi trenger for å få best mulig resultat, forteller Anne.

Realt og hyggelig mannsdominert miljø
I ny stilling blir det noen nye kolleger å bli kjent med– og med en kvinneandel på om lag 10 prosent er det også her stort sett menn. Det har Anne vært vant til siden studietiden og trives godt med.  

Det er et veldig realt og ukomplisert miljø. Jeg føler faktisk at vi kvinner ikke bare blir respektert, men at vi til og med blir satt pris på! sier Anne med glimt i øyet, som tror det oppleves slik også for de yngste og nyutdannede jentene som jobber i bedriften. At det sosiale er på plass er viktig for at Anne skal trives. Som teamleder inviterte hun flere ganger hele teamet hjem til seg på middag, og har hun anledning, kan det fort hende hun har med kake på jobben.

- Jeg liker mennesker og trenger også det sosiale for å trives og bli motivert til å gjøre en god jobb. Rett og slett, avslutter Anne.