CPR-klassifisering

Tidligere referanser til IEC standarder, som for eksempel IEC 60332-1 og IEC 60332-3 vil erstattes av nye brannklasser. De nye klassene er klassifisert etter følgende nøkkelegenskaper i forhold til brann: Varmeutvikling og brannspredning, røykmengde, korrosive avgasser, og brennende dråper. Den nye klassifiseringsskalaen går fra A til F, hvor F er laveste klasse og setter ingen krav (dvs. brennbart materiale), og hvor A betegner ubrennbart materiale, tilsvarende murstein.

CPR klassifisering