Fakturering

Nexans Norway AS har innført elektronisk fakturabehandling. 

 

Målet vårt er å redusere kostnadene både for oss som selskap og for dere som leverandør. I tillegg forkorter vi behandlingstiden og kvaliteten per faktura, samtidig som vi gjør en betydelig felles innsats for miljøet.  

Hva er elektronisk faktura?
Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt. PDF-vedlegg eller epost-vedlegg regnes ikke som elektronisk faktura ettersom denne type faktura ikke kan importeres i mottakers økonomisystem.

Hvordan starte med å sende efaktura?
Det er ikke nødvendig å inngå en formell avtale mellom utsteder og mottaker, men for at den tekniske utvekslingen skal fungere er en avhengig av at fakturamottaker har et system som kan behandle meldinger. Utsteder må validere meldingene mot spesifikasjonene. Leverandøren må ha et system på plass for å kunne sende elektronisk faktura og leverandøren må være tilknyttet en meldingssentral eller aksesspunkt.

Krav til innhold
Alle faktura må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven. Nexans Norway AS har tilpasset seg disse kravene og du kan finne informasjon om hvilke krav som vi har til faktura ved å lese Implementeringsguiden som ligger vedlagt nederst på siden.
Vi bruker ordrenummer for automatisk matching av faktura, og der det foreligger ordre, skal faktura merkes med aktuelt ordrenummer.
4501XXXXXX

Fakturaadresser

 1. E-faktura-adresse:
  Organisasjon: Nexans Norway AS
  Org.nr.: 981122607  
  PEPPOL (EHF): 981122607   
  Samtrafikk: NO981122607
 2. Adresse for mottak av e-post faktura:
  pdf.nexans.no@bscs.basware.com
 3. Papirfaktura:
  Nexans Norway AS - Fakturamottak, Postboks 166 Økern, 0508 Oslo, Norway

Relaterte dokumenter