Flyplass-infrastruktur

Spesialtilpassede kabelløsninger for sikkerhet og effektivitet på flyplasser.

Det bygges nye, store flyplasser overalt samtidig som eksisterende anlegg oppgraderes. Dette for å håndtere økt vekst innen flytrafikken samt neste generasjon fly.

Energi og informasjon er avgjørende for sikkerhet, service og økonomisk lønnsomhet.